Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Tajność dokumentów? Członek spółdzielni nie odpuszcza.

W dniu 22 lipca 2014 roku członek spółdzielni oraz członek rady nadzorczej Pan Maciej Tkaczyk zwrócił się do Zarządu oraz Przewodniczącego rady nadzorczej o przedstawienie informacji o postępie prac związanych z likwidacją piecyków gazowych.  link do pisma (pytania w sprawie likwidacji … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Finanse, Reportaże | 2 komentarzy

Prezes KSM Na Skarpie w poważnych tarapatach?

W tegorocznych Walnych Zgromadzenia mieszkańcy podejmowali szereg uchwał dotyczących działalności spółdzielni KSM Na Skarpie. Przypomnieć należy, że zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za zmianami proponowanymi przez Grupę Skarpa zdobywając większość głosów (w niektórych wymagane było 2/3 głosów). Kulminacją spotkań było podjęcie uchwały … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Prawo, Sąd, Walne Zgromadzenie | 8 komentarzy

Zwrotu nadpłaty za ciepło mozna żądać po latach

Właściciele, którzy zapłacili za dużo za ciepło, mogą wystąpić do sądu o zwrot nienależnie pobranych kwot, choćby wcześniej nie zgłaszali zastrzeżeń do podwyżki. Sąd Najwyższy podjął uchwałę bardzo ważną dla spółdzielców. Dotyczyła rozliczenia ciepła, gdy nie ma jego podzielników. Problem … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Prawo, Rozliczenia, Sąd | 8 komentarzy

Czy Prezydent zainteresuje się KSM Na Skarpie?

Wnioskodawca (adres do korespondencji) (…) Pan Prezydent Miasta Koszalin Pan Piotr Jedliński Do wiadomości: 1) Z-ca prezydenta Koszalin– Pan Leopold Ostrowski 2) Media regionalne i ogólnopolskie Szanowny Panie Prezydencie, Nawiązując do wcześniejszej korespondencji z dnia 4 lipca 2014. oraz odpowiedzi … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe | 3 komentarzy

Likwidacja junkersów – tajność dokumentów…

W dniu 22 lipca 2014 roku członek spółdzielni oraz członek rady nadzorczej Pan Maciej Tkaczyk zwrócił się do Zarządu oraz Przewodniczącego rady nadzorczej o przedstawienie informacji o postępie prac związanych z likwidacją piecyków gazowych. Rozpoczynając jakiekolwiek prace związane z modernizacją instalacji … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Rozliczenia | 5 komentarzy