Zmienność poglądów czy wyrachowane działanie Przewodniczącej Rady?

W dniu 22 maja 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Spotkanie dotyczyło ukonstytuowaniu się rady oraz wyboru członków komisji statutowych.
Podczas wyborów doszło do klasycznego zawłaszczenia wszystkich ważniejszych funkcji przez „starą” część Rady Nadzorczej. Nasi reprezentanci wystawili swojego kandydata do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zapewne obawiając się, iż kandydat z Grupy Skarpa będzie dążył do bronienia interesów mieszkańców a nie Zarządu, członkowie „starej” rady przeforsowali kandydaturę Teresy Labisch. Podobnie pozostałe stanowiska w prezydium oraz przewodniczących komisji porozdzielano pomiędzy siebie z pominięciem nowo wybranych członków. Wybrano: Janusza Rynkiewicza (Zastępca Przewodniczącego), Teresę Tomczyk (sekretarz), Mariannę Skowron (przewodnicząca komisji rewizyjnej), Krystynę Witkowską (przewodnicząca komisji społeczno-wychowawczej).
Przedstawicieli Grupy Skarpa próbowano ustawić według własnego schematu – na to nie było i nie będzie zgody. Nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej postanowili nie uczestniczyć w rozdziale miejsc narzucanym przez pozostałe osoby, tym samym zapobiegając utworzeniu kolejnych ekstra-płatnych stanowisk. Do realizacji założonych celów nie potrzebne są lukratywne stanowiska w Radzie, a jedynie konstruktywny dialog z mieszkańcami.

Podczas spotkania członkowie z Grupy Skarpa wskazali na istnienie patologicznej sytuacji, w której 5 członków Rady Nadzorczej, pomimo nie uzyskania większości głosów w wyborach w 2013r., dalej zasiada w Radzie Nadzorczej pobierając, wg ich oceny, bezprawnie wynagrodzenie. Co więcej, z Komunikatu Zarządu z dnia 21 maja 2015r. (dostępnego na stronie internetowej spółdzielni) wynika, iż aby wejść do rady nadzorczej w 2015r. należało uzyskać większość z ważnie oddanych głosów (459:2+1głos=231). Nie uzyskanie wymaganej ilości głosów skutkowało nie przyjęciem do Rady Nadzorczej. Tym samym Zofia Korman, nieuzyskując większości głosów (pomimo osiągniętego drugiego wyniku), nie została dopuszczona przez Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia ( m. in. przez T. Labisch) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Powyższej zasady nie zastosowano podczas wyborów w 2013r. Prezydium (m.in. T. Labisch) zdecydowało wówczas, iż osoby, które nie uzyskały wymaganej ilości głosów, weszły w skład Rady Nadzorczej i zasiadają w niej do dziś.
W dalszej treści swojego pisma Zarząd spółdzielni przytoczył uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, z którego jednoznacznie wynika, że „aby doszło do podjęcia uchwały w zakresie wyboru (do Rady Nadzorczej w 2013 r.) każdy z kandydatów musiałby uzyskać 221 głosów (440 : 2 +1)”. Po zweryfikowaniu przez Sąd oraz strony postępowania (członków Grupy Skarpa) kart do głosowania, ustalono rzeczywistą ilość otrzymanych głosów: Chorzewska Zielezińska Katarzyna 220 głosów, Tomczyk Teresa 219 głosów, Labisch Teresa 212 głosów, Grabski Edmund 195 głosów, Skowron Marianna 193 głosów. Tym samym nikt z kandydatów z Osiedla Na skarpie nie uzyskał wymaganej większości głosów. Z komunikatu Zarządu dowiadujemy się ponadto, że „Jeżeli kandydat nie uzyskał wymaganej prawem ilości głosów- to po prostu nie został wybrany.” Mając na uwadze stanowisko Zarządu, że osoby nie uzyskujące wymaganej prawem ilości głosów nie zostały wybrane, zasadne jest twierdzenie, że P. Chorzewska Zielezińska Katarzyna, Tomczyk Teresa, Labisch Teresa, Grabski Edmund i Skowron Marianna nie posiadają uprawnień członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo zaskakujący jest fakt, iż Teresa Labisch piastująca funkcję w Prezydium Walnego Zgromadzenia w 2013r., pomimo nie uzyskania wymaganej ilości głosów, nie widziała przeciwskazań, żeby wraz z w/w osobami zasiąść w Radzie.

Tym samym członkowie Grupy Skarpa zmuszeni są w dalszym ciągu szukać sprawiedliwości w Sądzie. Poniżej zamieszamy kalendarium najbliższych spraw sądowych:

1) Sąd Okręgowy w Koszalinie – 3.06.2015 r. godz. 12:00 sala nr 13 – Ogłoszenie wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014r. w przedmiocie absolutorium dla Stanisława Górawskiego.
2) Sąd Okręgowy w Koszalinie – 9.06.2015 r. godz. 9:00 sala nr 12 – Rozprawa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
3) Sąd Rejonowy w Koszalinie (Władysława Andersa 17) – 9.07.2015 r. godz. 11:00 sala nr 3a – Rozprawa z powództwa członka spółdzielni przeciwko KSM Na Skarpie o zwrot 1481,85 zł za centralne ogrzewanie za lata 2010-2011.
4) Sąd Apelacyjny w Szczecinie – 16.07.2015 r. godz. 11:10– Rozprawa w sprawie stwierdzenia nieistnienia, nieważności lub uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyborów do Rady Nadzorczej z 2013r. Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził nieważność w/w uchwały.
Wszystkie zainteresowany osoby zapraszamy do wsparcia nas swoją obecnością podczas rozpraw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły prasowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Zmienność poglądów czy wyrachowane działanie Przewodniczącej Rady?

  1. ojega pisze:

    beton i jeszcze raz beton

  2. Michał pisze:

    to co wyrabia ta Labisch jest wręcz skandaliczne- przedtem tak robił jako przew RN- były vce prezydent Leopold Ostrowski za którego uchwalono złodziejskie regulaminy rozliczania CO i CWU. Tak więc RATUSZ to przechowalnia ludzi, którzy nagminnie łamią prawo w SM- Prezydent miasta p.P.Jedliński tolerując takie działania nie zasługuje na miano Prezydenta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.