Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Prezes KSM Na Skarpie Stanisław Górawski abdykował…

W dniu 10 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Nadzorczej, zainicjonowane przez nowo wybranych członków Grupy Skarpa, celem rozpatrzenia postulowanych podczas Walnych Zgromadzeń spraw . Wśród najważniejszych tematów jakie znalazły się w porządku obrad była uchwała dotycząca odwołania ze stanowiska, pełniącego … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe | 14 komentarzy

Stanisław Górawski znów na deskach – dwukrotnie bez absolutorium!!!

W dniu 3 czerwca 2015 r. w Sadzie Okręgowym w Koszalinie, po roku procesowania, ogłoszono wyrok z powództwa  członków spółdzielni mieszkaniowej KSM Na Skarpie  przeciwko Zarządowi.  Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014r. w przedmiocie udzielenia absolutorium dla … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Prawo, Sąd, Walne Zgromadzenie | 14 komentarzy