Prezes KSM Na Skarpie Stanisław Górawski abdykował…

W dniu 10 czerwca 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Nadzorczej, zainicjonowane przez nowo wybranych członków Grupy Skarpa, celem rozpatrzenia postulowanych podczas Walnych Zgromadzeń spraw .

Wśród najważniejszych tematów jakie znalazły się w porządku obrad była uchwała dotycząca odwołania ze stanowiska, pełniącego obecnie funkcję prezesa, Pana Stanisława Górawskiego. Zapewne ze względu na fakt, iż prezes KSM Na Skarpie nie uzyskał absolutorium w 2015r.  postanowił zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 30 czerwca 2015r. Rada Nadzorcza jednomyślnie przychyliła się do powyższego wniosku oraz podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji Stanisława Górawskiego z funkcji prezesa Zarządu KSM Na Skarpie. Dla spółdzielców jest to dość istotna zmiana i mamy nadzieję, że pozwoli na wprowadzenie postulowanych zmian znacznie szybciej i efektywniej.

Oprócz spraw osobowych, poruszano wiele kwestii związanych z finansami, a w szczególności z wymiarem wynagrodzeń zarządu, zatrudnienia w spółdzielni, sprawami planów społeczno-gospodarczych, strat wynikających z ich uchwalenia oraz możliowości pozyskania środków unijnych.
Rada Nadzorcza jednomyślnie postanowiła przyjrzeć się wnikliwie strukturze zatrudnienia i zleciła Zarządowi wykonanie przeglądu stanowisk pracy. Jednocześnie Rada zobowiązała Zarząd do przedstawienia rzetelnej analizy w tym temacie w nieprzekraczalnym terminie do końca września 2015r. ( termin wydłużony w związku z toczącą się przez dwa miesiące lustracją spółdzielni). Na podstawie otrzymanej analizy, Rada Nadzorcza podejmie wiążące kroki dotyczące przyszłej struktury zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń zarządu i pracowników spółdzielni. Również w związku z dość dużą stratą finansową na działalności kulturalno-oświatowej, zobowiązano Zarząd do przedłożenia planu naprawczego w zakresie działalności dwóch klubów osiedlowych spółdzielni.
Po raz kolejny usiłowano uzyskać informację od Zarządu na temat sytuacji dotyczącej rozliczeń za CO w roku 2014. Mimo pierwszego wyroku sądowego w tej materii już w lutym 2014, Zarząd nadal nie wytłumaczył w sposób racjonalny swojej decyzji, co jest sytuacją niezwykle niekorzystną dla mieszkańców, którzy oszczędzali ciepło przez ubiegły rok. W związku z reklamacjami składanymi przez spółdzielców, dzięki porozumieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, wypracowano wspólne stanowisko mające na celu ponowne przeanalizowanie powyższego zagadnienia zarówno przez Zarząd jak i Komisję Rewizyjną.

Jednym z kolejnych punktów obrad było powołanie komisji GZM. Nowi członkowie Rady kolejny raz wskazali, ze zgodnie z § 119 ust.1 Stautu KSM Na Skarpie, jedyną niezbędną Komisją jest Komisja Rewizyjna, która de facto została wybrana. Co więcej w myśl dalszego zapisu Statutu „Rada Nadzorcza może powołać inne komisje stałe”, stąd też członkowie Grupy Skarpa zaproponowali powołanie nowej komisji do spraw weryfikacji oraz przeglądu wykonania robót na terenie spółdzielni, która przyczyni się do bardziej racjonalnej i rzetelnej gospodarki funduszami remontowymi. Przewodnicząca T. Labisch przyjęła wniosek, który miejmy nadzieję, będzie rozpatrzony podczas kolejnego spotkania Rady Nadzorczej.

Gorącym tematem dyskusji było powołanie Komisji Osiedlowych. Przedstawiciele Grupy Skarpa wyraźnie wyartykułowali o niezgodności zapisów Statutu w tym zakresie oraz bezzasadności pobierania przez członków tych komisji wynagrodzenia – 175 zł za posiedzenie (Ustawa Prawo Spółdzielcze nie dopuszcza wypłaty wynagrodzenia dla Komisji Osiedlowych nie będących organem spółdzielni). Równocześnie podkreślono, że kompetencje Komisji Osiedlowych pokrywają się w części z kompetencjami przedstawicieli Rady Nadzorczej delegowanymi na podstawie statutu do pracy w tych komisjach. Mnożenie więc wydatków pod postacią takich form organizacyjnych i tworzenie dodatkowych stanowisk, nie wnosi nic poza zbędnymi kosztami dla spółdzielców. Członkowie Grupy Skarpa postulowali o zawieszenie powoływania takich komisji. Rada Nadzorcza jednomyślnie zobowiązała Zarząd do przeanalizowania zasadności funkcjonowania tych Komisji oraz przedstawienia wniosków na kolejnym spotkaniu Rady Nadzorczej.

Bardzo duży nacisk, członkowie Grupy Skarpa, położyli na pozyskanie środków unijnych w celu sfinansowania bieżących inwestycji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy gospodarki zasobami energetycznymi. Jednocześnie Pan Michał Lisik przedstawił informacje pozyskane z Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w  zakresie możliwości przystąpienia spółdzielnia do poszczególnych programów operacyjnych. Członkowie Rady na następne posiedzenia wraz z Zarządem, postarają się wypracować spójna politykę spółdzielni w tym zakresie, oraz nakreślić plan działania na najbliższe miesiące. Pokładamy nadzieję, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą służyć swym doświadczeniem w tym zakresie oraz wspomagać Zarząd w intensyfikacji pozyskania tych środków.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły prasowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Prezes KSM Na Skarpie Stanisław Górawski abdykował…

 1. na skarpie pisze:

  Brawo Grupa Skarpa, jest szansa na zmianę

 2. lokator pisze:

  no nareszcie pozbędziemy się tego dziada- proszę dalej robić porządki-m.inn.usunąć nieprawnie zasiadających w RN, tj. T.Labisch + 4 innych, w tym grubasa Grabę

 3. 2 lokator pisze:

  super gratulacje dla Grupy Skarpa, a w szczególności dla p. Macieja Tkaczyka, którego determinacja spowodowała, że starszy gość, udający prezesa naszej KSM o ksywie Stachu nareszcie nam zdechł. Teraz robić porządki, a w szczególności z radczynią ARL, którą należy wyrzucić dyscyplinarnie, ponieważ to jej nieudolne, głupie- wręcz sprzeczne z obowiązującym prawem porady/ rady/ opinie spowodowały, że nasza KSM procesuje się ze swoimi lokatorami co pogłębia tylko straty KSM, ponieważ zarząd przegrywa wszystkie sprawy sądowe, a to kosztuje słono. Także należy szybko zrobić porządek z T.Labisch, bo to też jest podejrzana baba, która udaje, że zna prawo i je przestrzega, a jest odwrotnie, łamie wszystko co się da- to 3 szkodnik po prezesie i radcy- należy całą trójcę oskarżyć o defraudację i sprzeniewierzenie wielu milionów złotych na szkodę naszej KSM.

 4. Leon pisze:

  Ale mam wątpliwość natury formalnej. Ponoć jak wynika z wywiadu w dzisiejszym Głosie Koszalińskim ( donieśli mi sąsiedzi) ponoć abdykujący prezio namaścił swojego następcę, a Rada Nadzorcza zaakceptowała tę kandydaturę? Czy ktoś coś wie na ten temat? Jest to dla mnie niezwykle ciekawa informacja. Może coś przeoczyłem.

  • Spółdzielca pisze:

   Nikt nie został namaszczony. Przynajmniej na ostatniej Radzie Nadzorczej nie było o tym mowy. Więcej mówi się o konkursie na stanowisko prezesa zgodnie z demokratycznymi procedurami, niż o jakiś nominacjach.

   • Prezio pisze:

    Wybierzcie Ślipka – jest fajny, tak dużo wie. A zresztą i tak już został namaszczony przez Stasia to nie ma wyjścia.
    A gdzie on tak często wychodzi z pracy? Wie kto może?

 5. spółdzielca pisze:

  czy w obliczu napływających informacji, m.in. o tym, że „prezesik” nieprawnie uzyskał w zeszłym roku absolutorium, w RN przez cały rok zsiadały osoby, które nie powinny tam zasiadać (do tego pobierały nieprawnie pieniądze) itd., itp., to czy jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Zarząd przy aprobacie RN, w tym decyzja o rozliczeniu CO jest zgodna z prawem? bo wychodzi na to, że w spółdzielni były podejmowane i podpisywane decyzje przez osoby do tego nieuprawnione? czy nie jest tak, że ktoś chciał okraść spółdzielców? ja mam pytanie czy w obliczu tego wszystkiego zasadne będzie zgłoszenie do prokuratury próby oszustwa i to do tego pod czujnym okiem pani radczyni (specjalnie pisane małą literą z uwagi na kompletny brak szacunku dla tych osób), która jak już wielokrotnie było mówione powinna stać po stronie zarówno spółdzielni jak i spółdzielców, a nie tylko być prywatnym radcą prawnym zarządu, który chciał oszukać i wyłudzić duże pieniądze od swoich spółdzielców?
  Jak to wszystko dalej będzie wyglądało? czy te osoby, które pobierały pieniądze (wypłaty) nie powinny tego wszystkiego zwrócić? czy prezesik zasiadający nieprawnie na stanowisku nie powinien zwrócić wszystkich zarobionych w tym czasie pieniędzy do kasy spółdzielni?
  Czy członków Grupy na Skarpie można prosić o odniesienie do tego? jak to wszystko wygląda?
  Moje pytanie jak będą wyglądały wybory nowego prezesa? czy na stołek trafi osoba związana z byłym prezesikiem oszuścikiem? osobiście nie chcę kolejnej takiej osoby widzieć w Zarządzie. chcę, żeby choć to „małe podwórko” było czyste od g…a, żeby było normalnie. w tym kraju zbyt wielu chce się wzbogacić kosztem tym słabszych.

  • Spółdzielca pisze:

   Jak wiadomo brak absolutorium to nie akt prawny a jedynie akt wiedzy. Implikuje to tylko tyle, że wszyscy wiemy o co chodzi i nie będziemy pewnych rzeczy tolerować. Najwidoczniej Prezes to dobitnie zrozumiał, stąd jego decyzja o dymisji. Co do pozostałych osób w Radzie Nadzorczej, to jesteśmy po wyroku w pierwszej instancji sądu, który wyraźnie stwierdził że osoby wybrane do RN w roku 2013, zasiadają tam bezprawnie. Kwestia jest podnoszona przez członków RN z Grupy Skarpa na każdym posiedzeniu. Osoby, których dotyczył niekorzystny wyrok, nadal uważają że zasiadają tam zgodnie z prawem, a dopiero prawomocne orzeczenie sądu zmusi do złożenia mandatów (plus ewentualna kasacja). No cóż, maja do tego prawo i żadną siłą tego nie zmienimy. Inną sprawą jest podejmowanie decyzji oraz odpowiedzialność wobec spółdzielców w obecnej sytuacji prawnej. Osoby te dobrze wiedzą, że na chwilę obecną wyrok jest dla nich niekorzystny, a jeżeli podejmują decyzje w naszym imieniu, to tylko na własną odpowiedzialność (w tym również materialną). Logiczny jest w tej sytuacji pomysł o samo zawieszeniu działalności tych osób w RN do czasu wyjaśnienia kwestii spornej. Mnie osobiście bardzo dziwi podejście zainteresowanych, ale jak wspomniałem wcześniej, jest to indywidualna decyzja tych osób. Jeżeli sąd stwierdzi nieistnienie uchwały o wyborze członków RN w 2013 r., to pieniądze niestety trzeba będzie zwrócić. Co do wyborów prezesa, myślę że jeszcze będzie gorąca dyskusja w tym temacie. Prezes jeszcze przez 3 ostatnie miesiące prezes pełni swoją funkcję, więc czasu mamy sporo. Więcej przesłanek co do wyboru Prezesa, RN będzie miała po zakończeniu lustracji w spółdzielni (najbliższe 2 miesiące). Jako członek RN w 100% podzielam Twoje zdanie, niemniej jednak decyzje muszą być przemyślane, żeby nie wylać przysłowiowo dziecka z kąpielą.

   • spółdzielca pisze:

    „nie akt prawny a jedynie akt wiedzy”. ok, zatem jest to tak jakby wola pewnego społeczeństwa co do tego czy zgadzają się na to, żeby ich dobrem wspólnym zarządzała owa osoba. nieudzielenie takiego absolutorium oznacza, że większość nie zgadza się na to, żeby dana osoba podejmowała jakiekolwiek decyzje w ich imieniu właśnie z uwagi na to, że obawiają się, że mogą być wprowadzani w błąd, może dochodzić do prób oszustwa, wyłudzeń itd. co właśnie miało miejsce u nas w spółdzielni. nieustąpienie ze stanowiska już w zeszłym roku i nie pogodzenie się z decyzją większości wskazuje na rozmyślne działanie i świadome dążenie do podejmowania decyzji, z którymi nie zgadzają się spółdzielcy. co było motywacją, chyba nie trzeba pisać wprost bo każdy się domyśla. na pewno nie było to dobro spółdzielni ani spółdzielców. gdyby chodziło o dobro spółdzielców to już po decyzji, że regulamin rozliczenia CO jest nieważny my – spółdzielcy powinniśmy zostać poinformowani o tym w jaki sposób będą naliczane w 2014 r. koszty ogrzewania (przynajmniej od momentu unieważnienia regulaminu).
    Czy w całym tym postępowaniu nie idzie się dopatrzeć złej woli całego Zarządu? bo zwykły szary człowiek to widzi, dlaczego nie widzą tego inni?
    Czy członkowie RN, w stosunku do, których zachodzi podejrzenie, że zasiadają w niej bezprawnie powinni uczestniczyć w jakichkolwiek głosowaniach uchwał? Co jeśli po kasacji wyrok zostanie utrzymany? kto za to wszystko zapłaci? kto będzie to wszystko odkręcał? ile było decyzji podjętych przez RN w takim składzie przez ostatni rok? ile decyzji jest podejmowanych na tą chwilę? kto zapłaci za pracę kolejnej RN, która będzie musiała pewne decyzje starej RN skorygować? czy tak to wszystko powinno wyglądać? czy jeśli już dochodzi do pewnych nieprawidłowości (tym bardziej popartych wyrokiem Sądu) automatycznie takie osoby, nie powinny zostać zawieszone w wykonywaniu obowiązków na okres wyjaśnienia całej sytuacji? Rozumiem, że po kasacji może okazać się, że pierwszy wyrok Sądu był błędny wtedy te osoby wracają do swojej pracy ale nie może być tak, że przez tak długi okres czasu podejmują ważne decyzje dla ogromnej rzeszy ludzi, co więcej decyzje związane z dużymi pieniędzmi. kto w razie utrzymania w mocy tego wyroku zwróci za wszystko pieniądze i kto to wszystko odkręci?

 6. lokar pisze:

  gratulacje dla GS— Pan Maciej powinien być wybranym na PREZESA naszej KSM- koniec okradania nas- p. MACIEJ udowodnił nam, co robił i dalej robi zarząd POD preziem p. SG ( mam nadzieję, że p. L.Slipek będzie porządnym CZŁOWIEKIEM) – p. SG, który podpisywał się pod radami p. ARL- jest skończony, nim powinna zająć się Policja ( to, ta pani- pseudo radca prawny, jest główną sprawczynią tej tragedii – ludzie – LUDZIE- LOKATORZY- SPÓŁDZIELCY- dziadek Stasiu, jest już nie grożny- jego, już mamy z „głowy”dążymy do zmiany, a szczególnie chodzi o p. T. LABISCH- kobietę z UM Koszalin w randze dyrektora, która w tej chwili rządzi naszą KSM- precz z tą babą- ona nie zna kompletnie prawa – dyrektor UM Koszalin- ??????

 7. na skarpie pisze:

  Czy to prawda, że Pan Slipek został prezesem ksm na skarpie ?

  • Spółdzielca pisze:

   Uchwała o wyborze Pana Ślipka została podjęta stosunkiem głosów za: 8 przeciw: 5, głos nieważny: 1. Zwracano uwagę, iż taka forma zgłaszania kandydata jest niezgodna ze statutem, ponieważ wybór powinien nastąpić z nieograniczonej liczby członków spółdzielni (czytaj, Zarząd powinien ogłosić konkurs). Odchodzący Prezes, w obliczu braku absolutorium za dwa lata, pozwolił sobie na udzielanie rekomendacji, co jest bardzo zdumiewające. Jaka jest wartość takiej rekomendacji i kto głosował za takim kandydatem nie trzeba chyba tutaj zbytnio uzasadniać. Może okazać się, że będzie to bardzo krótka prezesura. Gdy Sąd Apelacyjny orzeknie nieważność wyborów do Rady Nadzorczej w 2013 roku, to wybory najprawdopodobniej trzeba będzie powtórzyć. Mam nadzieję że będą to demokratycznie wybory i zgodnie z zasadami. Członkowie Rady Nadzorczej z Grupy Skarpa, przypomnieli pozostałym członkom rady, że podejmowanie decyzji osobowych przed wyrokiem sądowym, może wiązać się ze scenariuszem nieważności takiej decyzji. Wnioskowano również o imienne wpisanie sprzeciwów członków Grupy Skarpa do protokołów, ponieważ wiąże się to z potencjalną odpowiedzialnością materialną za decyzje, a głosowania były przecież tajne. Tak czy owak, na razie Pan Leszek Ślipek od 1 lipca faktycznie obejmie stanowisko Prezesa a co będzie dalej, dowiemy się w połowie lipca.

 8. biker7 pisze:

  zawiadomienie , eksplatacja 24% podwyzka

  • Spółdzielca pisze:

   I tak i nie. To co było pakowane wcześniej w zaliczkach na CO, przerzucono teraz do eksploatacji. Zaliczki na CO powinny ulec zmniejszeniu. W połowie lipca przekonamy się, czy to co było wcześniej wliczane w CO, spółdzielnia będzie musiała zwracać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.