„Uciekająca” Przewodnicząca Rady…i pojęcie demokracji

W dniu 5 sierpnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Nadzorczej KSM Na Skarpie. Spotkanie jakich wiele, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce podczas jego przebiegu. Trzeba przyznać, że to co się zdarzyło, przeszło najśmielsze oczekiwania. Ponownie pod rozwagę poddajemy ocenę tego co się stało i znowu jak bumerang wraca do nas refleksja nad intencjami „starych” członków Rady Nadzorczej, którzy zasiadają na tych stanowiskach od lat.

Wszyscy pamiętamy jak podczas  posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia padało wiele  słów o współpracy i działaniu dla dobra spółdzielni. Nagła zmiana sił w Radzie Nadzorczej po ostatnich wyborach, oraz wejście członków Grupy Skarpa, spowodowało że zaszła konieczność stworzenia zupełnie innej płaszczyzny do współpracy. Już po pierwszych spotkaniach, okazało się, że słowa o „współpracy” to jedynie puste slogany. Większość ze „starych” członków Rady Nadzorczej, dzięki przewadze liczebnej,  rozdzieliła wszystkie ważne funkcje miedzy sobą, próbując niejako „ustawić do kąta” nowych radnych oraz pozbawić ich w ten sposób wpływu na co ważniejsze decyzje. Tłumaczono wówczas, że taka jest demokracja.  Była to oczywiście próba marginalizacji nowo wybranych radnych. Wobec takich wrogich działań, nowi członkowie Rady Nadzorczej, nie zniechęcając się, postanowili do skutku przedkładać sprawy i uchwały, mające na celu minimalizację horrendalnych wysokich opłat.

Ale wróćmy do meritum sprawy.  Pomimo  mniejszości w Radzie, nowi radni zgłosili  szereg ważnych uchwał, dotyczących finansów, inwestycji w OZE (odnawialne żródła energii) czy  pozyskania środków unijnych. Skupili się  również na bieżących wydatkach powiązanych z funduszem remontowym, przetargami, na racjonalizacji kosztów oraz poszukiwaniu oszczędności. Niebagatelną sprawą są również wyroki sądowe i ich wpływ na sytuację majątkową spółdzielców. Naprawienie błędów popełnionych przez Zarząd przez ostatnie lata, stało się jedną z kluczowych pozycji na liście nowych radnych.

Nowi radni z ramienia Grupy Skarpa,  postanowili nie spoczywać na laurach, oraz działać dopóki wszystkie palące problemy nie zostaną rozwiązane. W związku z powyższym, w dniu 20 lipca 2015r. sześciu nowych członków Rady Nadzorczej zgłosiło wniosek do Prezydium o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady do dnia 3 sierpnia 2015 roku. Jego celem miało być  zajęcie się  pilnymi sprawami,  dotyczącymi pozyskania środków unijnych (na które mamy coraz mniej czasu), sprawą zadłużeń czy obniżenia „kominowych” zarobków dla zarządu. Sprawy o których mowa, ciągle są odsuwane w czasie przez obecne Prezydium, co może być próbą przysłowiowego „zamiatania pod dywan”  (tak jak to miało to miejsce np. w przypadku rozliczeń CO). Sprawy rozliczenia CO za rok 2014, nowi radni również nie pozwolą zamieść pod dywan i będzie ona ponownie wracała pod obrady Rady Nadzorczej aż do skutku.

W odpowiedzi na żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez nowych radnych, Przewodnicząca Prezydium Pani T. Labisch, wydała negatywną decyzję, odmawiając tym samym regulaminowego prawa do zwołania takiego posiedzenia. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, w sytuacji gdy wniosek złożyło sześciu Radnych (co stanowi więcej niż wymagana 1/3 radnych),  taka odmowa jest istotnym naruszeniem regulaminu. Zgodnie z zapisami regulaminu, posiedzenie Rady Nadzorczej  powinno zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej w terminie najpóźniej do 2 tygodni od złożenia wniosku . Jest to jedno z praw, które ustanowiło Walne Zgromadzenie i nie ma od niego żadnych odstępstw lub nadinterpretacji.

Po tym afekcie, Prezydium Rady próbowało jednak naprawić popełniony błąd poprzez  zwołanie na dzień 5 sierpnia 2015r. bardzo dziwnego posiedzenie z jednym punktem porządku obrad,  dotyczącym ogłoszenia konkursu na zastępcę Prezesa Zarządu. Prezydium nazywało to posiedzenie zwodniczo „ponadplanowym”.

Przy okazji, (chyba specjalnie) pominięto wszystkie inne punkty, zgłoszone przez nowych Radnych, co oczywiście było działaniem bezprawnym naruszającym regulamin. Należy wskazać że Prezydium nie posiada kompetencji, aby samodzielnie dokonywać korekt oraz zmian we wnioskach radnych bez zgody ich autorów. Argumentacja Prezydium, że zaplanowano punkty są przełożone na  kolejne posiedzenia i wielokrotnie omawiane, nie są argumentem uprawniającym do zmiany porządku obrad (tym bardziej w sytuacji uciekającego upływającego czasu). Po otwarcu posiedzenia w dniu 5 sierpnia 2015, zgodnie z obowiązującym regulaminem, Pan M. Tkaczyk ponownie zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku o punkty, które  pierwotnie zostały zgłoszone we wniosku. Dużym zaskoczeniem dla Prezydium, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2015r., okazała się frekwencja członków Rady. Otóż stawiło się jedynie jedenastu z obecnych radnych (6 członków Grupy Skarpa oraz jedynie 5 członków ze starej Rady). W związku z zaistniałą sytuacją, członkowie Grupy Skarpa mieli w tym dniu przewagę liczebną pozwalająca na podejmowanie decyzji. Gdy okazało, się że wnioski składane przez nowych członków Rady Nadzorczej mogą zostać przegłosowane – spanikowana Przewodniczącą Rady Nadzorczej – P. Teresa Labisch samowolnie oświadczyła iż przerywa obrady do dnia 9 września 2015r. Mając na uwadze, iż nie była to przerwa o charakterze porządkowym, P. M. Tkaczyk zawnioskował o poddanie pod głosowanie wniosku o przerwanie posiedzenia. Widząc widmo klęski Przewodnicząca Rady wraz z pozostałymi 4 członkami Rady Nadzorczej (J. Rynkiewicz, T. Tomczyk, E. Grabski, K. Witkowska)  śpiesznie opuściła prawidłowo zwołane posiedzenie. Było to zachowanie dziecinne, pomimo posiadanej wiedzy o zasadach pracy rady nadzorczej wynikajacej z praktyki, godzące w fundamentalne zasady demokratycznego Państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). Ukazało  również  arogancję oraz butę obecnej części Rady Nadzorcze, oraz elementarny brak szacunku dla pozostałych radnych i spółdzielców, którzy przecież głosowali  na tych ludzi. W tej sytuacji, pozostali radni, w liczbie sześciu osób, postanowili pozostać na sali obrad, przegłosować wniosek oraz dokończyć prawidłowo zwołane posiedzenie. Po jednogłośnym odrzuceniu wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej -€“ P. Teresy Labisch o przerwaniu posiedzenia Rady Nadzorczej â- pozostali obecni na spotkaniu członkowie Rady uzupełnili jednogłośnie porządek obrad poprzez dodanie punktów w przedmiocie odwołania części Prezydium oraz uzupełnienia jego składu.
W dalszej części obrad jednogłośnie w tajnym głosowaniu odwołani zostali:
1) Pani Teresa Labisch z funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej
2) Pan Janusz Rynkiewicz z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Pani Teresa Tomczyk z funkcji sekretarza Rady Nadzorczej
Kolejno w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano do Prezydium:
1) Pana Macieja Tkaczyka na przewodniczącego Rady Nadzorczej
2) Pana Michała Lisika na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Panią Joannę Korszańską na sekretarza Rady Nadzorczej

Ponieważ do podejmowania kluczowych decyzji w formie uchwał Rady Nadzorczej – w myśl §12 Regulaminu Rady Nadzorczej KSM Na Skarpie wymagana jest obecność większości jej członków postanowiono zakończyć obrady i wyznaczono datę nowego posiedzenie na dzień 18 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie  zobowiązano Zarząd, aby dokonał prawidłowego zawiadomienia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz zorganizował spotkanie w wyznaczonym przez nowe Prezydium terminie.

Wnioskując z  tego co się wydarzyło, można stwierdzić że, osoby które świdomie opuściły w tym dniu obrady, nie powinny zasiadać w tak ważnych organach  spółdzielni jakimi są Rady Nadzorcze. Swoim zachowaniem dają nam wyraźny sygnał, że niewiele zależy im na spółdzielcach oraz samej spółdzielni.  Działąją wbrew idei pracy w Radzie Nadzorczej, a brak szacunku oraz kultury osobistej wobec innych radnych i spółdzielców, stawia slogany wyborcze tych osób pod jednym wielkim znakiem zapytania. Takie sytuacje są niedopuszczalne i należy je piętnować z całą surowością. Podejmowanie  decyzji niezgodnych z regulaminem,  traktowanie Rady Nadzorczej jak prywatnego folwarku, nie liczenie się ze zdaniem innych,  to przewinienia i nadużycia, które pokazały że starzy członkowie Rady Nadzorczej nie wyciągnęli żadnych wniosków z klęski ostatnich wyborów czy przegranych spraw sadowych (których byli poniekąd autorami i animatorami). Zastanowiąjace jest co stało się z tą demokracją, o której tak głośno mówiła była Przewodnicząca P. Teresa Labisch? Czy opacznie rozumiana obowiązuje ona jedynie w tym przypadku kiedy ma się większość w radzie?

O toku dalszych wydarzeń będziemy informować na bieżąco spółdzielców i czytelników na naszej stronie. Oczywiście zapraszamy do szerokiego komentowania tych zdarzeń, bowiem one mogą bardzo wiele powiedzieć o ludziach, jak  i ich zachowaniu. Może wreszcie sami zainteresowani, pod naciskiem opinii publicznej  zrozumieją swój nietakt oraz głupotę? Może zaczną podejmować odpowiedzialne decyzje i szanować  swoich wyborców. Zapraszamy też do zapoznania się z dokumentami oraz korespondencją w tej sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej
Grupa Skarpa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły prasowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

40 odpowiedzi na „„Uciekająca” Przewodnicząca Rady…i pojęcie demokracji

 1. Jola pisze:

  No tak jak nie ma większości to ratuj się kto może, grubo. A Przewodnicząca to chyba jakaś ” dyrekcja z Urzędu Miasta” i ktoś się jej sprzeciwił? niegrzeczni, oj niegrzeczni

 2. Zygmunt pisze:

  To jakaś kpina!!!A gdzie się podziewają inni radni, nie chce im się przychodzić czy co?
  Ta przewodnicząca to chyba myśli że jest w urzędzie i może sobie drygowac ludzmi. A spółdzielnia to nie urząd. Niech lepiej wezmą się do roboty i zaczną wspomagać Grupę Skarpa która chce coś dobrego zrobić dla spółdzielców. A pozostali to urzędowali od kilkunastu lat i co robili dla spółdzielców. NIC.
  Dlatego dziękuję Wam, że walczycie w naszym imieniu. Czy istnieje szansa na zwrot za centrlane ogrzewanie?

 3. Wald pisze:

  Brawo dla Was za skuteczne działanie. Pokazujecie, że jak się jest zdeterminowanym, to można osiągnąć cel właściwego działania na rzecz członków spółdzielni a nie prezesów i ich przydupasów.

 4. Jacek pisze:

  Szkoda, że jesteście w mniejszości bo Nowego- Starego Prezesa tez powołali ONI to znaczy ci starzy członkowie Rady. A Wy ciągle nawet w wywiadach prasowych pełnoprawni członkowie Rady, wybrani większością głosów, zgodnie z prawem jesteście nazywani OPOZYCJĄ. Ale dobrze, że taka opozycja w końcu się pojawiła. Róbcie swoje i nie poddawajcie się. Aby do następnych wyborów! POWODZENIA!

 5. JAN pisze:

  ta przew.RN T.Labisch kompletnie nie zna przepisów- a jak wiemy jest dyrektorem wudz.nieruchom. w UM Koszalin i ciekawy jestem jak tam sprawuje swoje obowiązki służbowe?, bo jeżeli podobnie jak w KSM Na Skarpie to chyba jest tam potrzebna natychmiastowa kontrola jej działań.

 6. Paula pisze:

  Co tam znajomość przepisów, władza kręci najbardziej. A to że wiedza niekoniecznie aktualna, Zarząd się tylko z tego cieszy bo ich znajomość przepisów, odpowiedzialność przyzwoitość też niekoniecznie jest najwyższych lotów. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Córce praca, synkowi stanowisko niezłe zarobki i interes się kręci. A szarzy Spółdzielcy są dostarczycielami środków materialnych na ich wygodne i spokojne życie.

 7. spółdzielca pisze:

  hmmm i co w związku z tym? czy ktoś poniesie konsekwencje takiego zachowania? powiem szczerze pani przewodnicząca powinna najzwyczajniej dostać „klapsa” za brzydkie zachowanie :). widać czego za młodu z domu się nie wyniosło, to już na starość się nie nauczy. zero szacunku i zero wartości!!!
  A co z zasiadaniem w RN części jej członków w odniesieniu do błędów podczas WZ z lat poprzednich? czy sprawy były w sądzie? są jakieś wyroki?

 8. Krystyna pisze:

  Taaak, bardzo ciekawe – a gdzie w tym wszystkim jest zarząd ? Przecież mogli skonsultować prawne skutki tego zdarzenia – wg mnie jednoznaczne, stara przewodnicząca (sorki, była przewodnicząca) i reszta powinni ponieść konsekwencje. No ale widać to co byo wiadome – ręka rękę myje, ja pomogę tobie a ty nie skrzywdzisz mnie. Choćbyśmy nie mieli racji, będziemy się wspierać i co nam tam prawo, etyka i dobre obyczaje… O demokracji nie wspominając. Najważniejsze nasze stołki i nasz szmal. A spółdzielcom potem można wszystko wmówić, że to oni – opozycja to ci źli co mieszają w głowach innym. Życzę wytrwałości i determinacji w walce z patologiami pod każdą postacią.

 9. Grażyna pisze:

  Ha ha ha, śmieszni ludzie, tak się zrośli ze stołkami ? Czy to dalsza walka o utrzymanie na posadach starych „włodarzy” jak mówią media? Pewnie starzy radni nie chcą ustąpić miejsca młodszym ? Ale styl fatalny, bez klasy, ludzie którzy opowiadali, że są prawnikami, biegłymi i że się znają na prawie? Taka żenada…. Ustąpcie, stara rado, może w ten sposób choć trochę się zrehabilitujecie. Sąsiedzi śmieją się wam już w twarz czy za plecami ?

 10. Jola pisze:

  A czy ktoś zwrócił uwagę na oświadczenie powieszone na stronie KSM, że wybory NOWEGO-STAREGO Prezesa odbyły się w pośpiechu i dopiero potem został uchwalony Regulamin dotyczący rekrutacji prezesów i w-ce prezesów? Szybko, szybko póki mamy większość. Ktoś mówi o dobrym wychowaniu i braku szacunku. Tego się nie nabywa wraz ze stanowiskami i ukończonymi fakultetami, to człowiek przyzwoity wynosi z domu i albo to ma i żyje zgodnie z tymi zasadami albo w związku z piastowanymi funkcjami jest jaki jest. A taka jest stara część rady. Przyzwoitość to dla nich zupełnie obce słowo.

 11. Andrzej pisze:

  Bacznie obserwuję wasze działanie, i cieszę się, że w końcu ktoś zaczął kontrolować wydatki. Z aktywności starych przyspawanych do stołków radnych wynika, że poruszacie obszary w których coś jest poukrywane. Mam prośbę mozecie mi wyjasnić skąd takie podwyżki planowane od października? Na co idzie tyle pieniędzy? Nie możecie powiedzieć na sesji i dać prezesowi wybór albo obniżki albo wypad? Jak nie umie zarządzać to czas na innych, którzy poradzą sobie z tymi problemami. I jeszcze jedno – dlaczego nie ma w składzie 7 waszych członków? Czy Pani Kormun zrezygnowała? Życzę powodzenia, tylko nie dajcie się przerobić na ich stronę – bo mieszkańcy są z wami.

  • Karol pisze:

   Pani Korman zabrakło 15 głosów to jest miała drugi wynik na os. Morskie i Rzemieślnicza, innym którzy do dziś zasiadają w RN w 2013 r brakowało więcej jednak byli kandydatami z tej właściwej strony od ” prezia” i wtedy to nie przeszkadzało, a w tym roku Pani Zosia kandydowała z niewłaściwej opcji.

 12. Maciej pisze:

  Bardzo nieetyczne jest to że P. T. Labisch sama nie mając większości w wyborach do rady nadzorczej w 2013r. – jakoś zasiada w radzie do dziś. Ale jak była w prezydium ostatniej części walnego zgromadzenia w 2015r. to już myślała inaczej i podjęła decyzję o niedopuszczeniu Z. Korman do piastowania funkcji członka Rady Nadzorczej. Tym samym jest współodpowiedzialna za podjętą decyzję.

  Ciekawe czy zdaje sobie sprawę, że za podawanie nieprawdziwych informacji, bądź też ich zatajanie podlega zgodnie z kodeksem karnym – karze ograniczenia wolności do lat 2.

 13. Mirek pisze:

  Liczę, że w następnych wyborach wygracie i zrobicie porządek ze spółdzielnią. Jestem mieszkańcem ul. Gierczak i wiem dokładnie, że P. Skowron w ogóle nie mieszka w Koszalinie tylko w Warszawie. Skad może wiedzieć co sie dzieje w spółdzielni. A w ogóle to bierze udział w zebraniach radnych.
  Może warto dowiedzcie się czy w ogóle to jest jej mieszkanie? Jak nie to nie może być członkiem i wypad.

 14. halinka pisze:

  No cóż towarzystwo jak widać wzajemnej adoracji, żadnego sprzeciwu, tak ma być a może trochę jednak obiektywizmu i prawdy obiektywnej w tym wszystkim.Ciekawa będzie cenzura tej informacji.Czego się boi grupa skarpa.???? Czego chce?????Władzy,władzy ,władzy ale kłamstwem jej się nie zbuduje,nic się kłamstwem i manipulacją nie zbuduje.Nie dajmy sobą manipulować.Zainteresujcie się Państwo prawdą i tylko prawdą ,polecam bo warto

  • podjerzliwy pisze:

   Widać zarząd albo członkowie rady pilnie czytają stronę grupy skarpa. I nawet pofatygowali się umieścić komentarz. Szacunek!!! Ale teksty o manipulacji już się przejadły.
   O jakiej władzy „halinko” piszesz? Tej której uzrupują sobie starzy członkowie rady nadzorczej? Mysłałem, że członkowie działają społecznie dla dobra spółdzielców – tylko ludzie przyspawani do stołków mogą mieć manię na temat władzy i tak się do niej przyzwyczili, że za nic w świecie nie widzą innego celu w życiu. Byle trwać – jak najdłużej. Dlatego przyzwyczajaj się że wszystko się zmienia i nawet „twoja władza” też się kiedyś skończy. Pogódź się z tym lepiej. Będziesz zdrowsza.

  • Zuza pisze:

   Halinka to jakiś ” wypust” Zarządu czy Kawałka Starej Rady? Gdyby tak przyjrzeć się bliżej to kłamiesz Halinko jak z nut. Bo towarzystwem wzajemnej ADORACJI TO JEST STARA RADA I ZARZĄD. Gdyby nie Grupa Skarpa to nic by się nie zmieniło. Czemu tak szybko po odejściu Górawskiego wybrali dalej swojego kumpla Ślipka? Żeby za szybko nie wyszły brudy na światło dzienne. Nie kompromitujcie się chociaż swoimi durnymi komentarzami.

  • Leszek pisze:

   Ty Halinka co ty wygadujesz. Każdy ma dość tych wszystkich starych ludzi którzy stanowią tylko towarzystwo wzajemnej adoracji. Oni widzą tylko siebie i mają raczej wypaczony wzrok. Pewnie o tym doskonale wiesz tylko kazali tobie tak pisać. To w ich stylu. Jeżeli tak by nie było to powiedz dlaczego T. Labisch jako mądra, bardzo dobrze znająca prawo nie dopuściła Z. Korman aby była członkiem Rady Nadzorczej (pomimo drugiego najwyższego wyniku na osiedlu Morskie i Rzemieślnicze)? Czy to nie celowe działanie mające na celu dalsze trwanie przy jak to piszesz „władzy”. Czy T. Labisch respektuje prawo tylko wg swojego widzimisie czy ktoś nią kieruje? A może ona ma coś na sumieniu? Tego nie wiem ale patrząc na to z boku widzę, że starzy członkowie zamiast zacząć działać to tylko im w głowie rozdawanie stołków – najpierw sobie w prezydium i komisjach później L. Ślipkowi, a teraz jeszcze jedno miejsce chcą na gwałt obsadzić. Ot tym czym się zajmują.

   • halinka pisze:

    Szkoda słów >komentarze nie wygodne znikają ,są usuwane,cenzura całkowita jak za komuny o czym Wy chcecie rozmawiać.Demokracja jaka demokracja????Co się zmieniło??? O to nam chodzi.Jest jeden wieli wstyd z poczynań grupy skarpa na całą Polskę,dezorganizacja i śmieszność.Tu dopiero trwa walka i parcie na władzę.Popatrzcie i przyjrzyjcie się temu dokładnie i oceńcie właściwie.Fakty się same obronią jak i prawda w co nie wątpię.A ich teksty zupełnie odbiegają od faktów i prawdy poczytajcie trochę na ten temat na innych stronach .Administrator podpowiedział gdzie szukać informacji wiarygodnych.Trzeba się zainteresować tematem a nie obrażać.Ja z boku patrzę na to zupełnie obiektywnie i tak też oceniam.Każdy ma do tego prawo i proszę to uszanować jesteśmy przecież kulturalnym narodem

 15. Admin pisze:

  Komentującym przypominam, że dyskusja i komentarze pod artykułami są miejscem prowadzenia merytorycznej dyskusji. Korzystanie z systemu komentarzy w celach reklamowych, używanie wulgaryzmów, spamowanie jest zabronione. Dotyczy to w szczególności pojawiających się komentarzy, które odsyłają bezpośrednio do stron KSM „Na skarpie”. Informuję że tego typu kampanie nie będą tolerowane, a przypadki użytkowania komentarzy jako środka reklamowego, będą skutkowały usunięciem takich komentarzy oraz mogą prowadzić do całkowitej blokady dostępu w przypadku recydywy. Niezorientowanych autorów tych postów odsyłam do netetykiety i dokształcenia się w tym zakresie.

  • halinka pisze:

   Szkoda słów >komentarze nie wygodne znikają ,są usuwane,cenzura całkowita jak za komuny o czym Wy chcecie rozmawiać.Demokracja jaka demokracja????Co się zmieniło??? O to nam chodzi.Jest jeden wieli wstyd z poczynań grupy skarpa na całą Polskę,dezorganizacja i śmieszność.Tu dopiero trwa walka i parcie na władzę.Popatrzcie i przyjrzyjcie się temu dokładnie i oceńcie właściwie.Fakty się same obronią jak i prawda w co nie wątpię.A ich teksty zupełnie odbiegają od faktów i prawdy poczytajcie trochę na ten temat na innych stronach .Administrator podpowiedział gdzie szukać informacji wiarygodnych.Trzeba się zainteresować tematem a nie obrażać.Ja z boku patrzę na to zupełnie obiektywnie i tak też oceniam.Każdy ma do tego prawo i proszę to uszanować jesteśmy przecież kulturalnym narodem

   • Jola pisze:

    Halinko, Rada Nadzorcza to nie władza to kolegialne ciało do pilnowania interesów spółdzielców, ktoś kto nie ma takiej świadomości nie powinien w ogóle do Rady startować. I to nie Grupa Skarpa chce władzy to Ci sfrustrowani Starzy członkowie Rady czują się niedowartościowani w tym co robią na co dzień i w Radzie podejmują nieudolne próby polepszenia swojego samopoczucia. Więc jeśli nie masz świadomości tego o czym piszesz to może daj sobie spokój.

   • spółdzielca pisze:

    Z chęcią bym się dowiedział o czym mówisz. nawet możemy spotkać się w cztery oczy i Cię wysłucham tylko czy masz tylko odwagi w realu co w necie? Ja Ci powiem jedno dla mnie niezaprzeczalnym dowodem na oszustwa i machloje Zarządu jest rozliczenie za CO i co byś teraz nie pisała i nie mówiła i jak nie wybielała Zarządu uważam ich za złodziei i oszustów w białych rękawiczkach. Właśnie z tego jednego powodu!!!trwają przy swoim, znaleźli sobie jakieś śmieszne luki (co wątpię żeby w sądzie, takim bez znajomości i układów dało się im wybronić). Jako spółdzielca powinienem o wszelkich formach rozliczenia mnie być informowany przed, a nie po fakcie, a później zasłanianie się głupimi wymówkami. dam Ci prosty przykład idź do sklepu, w którym się reklamują „weź dziś telewizor za 1000 zł, a zapłacisz za 3 miesiące” i po trzech miesiącach otrzymaj informację, że masz do zapłaty 1500 zł gdyż w między czasie Zarząd sklepu postanowił sobie z księżyca wprowadzić inne zasady. sory ale jak nie masz rozumu to zapłacisz i powiesz spoko tak musi być, ale każdemu ciężko pracującemu i dbającemu o swoje finanse człowiekowi ciężko będzie się pogodzić z takim faktem. a teraz proszę podam Ci meila bo wątpię żebyś miała odwagę się spotkać w realu i wyślij mi te swoje dowody na Grupę na Skarpie: [email protected] tylko wiesz co daruj sobie podsyłanie mi linku do strony KSM „Na Skarpie” to potrafię sam odnaleźć tyle, że nie mam ochoty czytać wypocin oszustów i złodziei (kilka razy to zrobiłem), którzy zamiast zająć się dobrem spółdzielców to jak na razie widać, że tylko kombinują jak nie dać się odsunąć od koryta. Wiesz co zbudujcie RN z takiej samej liczby zwolenników Grupy na Skarpie jak i zwolenników „byłych układów” i wtedy się okaże kto działa w imieniu dobra nas spółdzielców. zobaczymy gdzie pojawią się spory nie do rozwiązania. tylko żebyś sobie nie myślała, że jestem jakimś szczególnym fanem GS.

 16. wacek7 pisze:

  No, brawo Halinka i Frania. Wreszcie wpisy normalnie myślących ludzi. Ukłon i to głęboki w Waszą stronę. Podziwiam Was, że wreszcie odważyłyście się na przeciwstawienie jadem tryskającym wcześniejszym wpisom, które wypływają…. Nie będę tego komentować, bo musiałbym użyć bardzo mocnych słów. Ale dałyście mi kopa, wiec idę w Wasze ślady. Od kilku miesięcy na stronie spółdzielni można wreszcie dowiedzieć się wielu rzeczy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele innych cennych informacji dla normalnych członków naszej spółdzielni. Wracając do meritum sprawy. Przeczytałem wpis członków Rady Nadzorczej Grupa Skarpa z 15 sierpnia 2015 r. zatytułowany „Uciekająca Przewodnicząca Rady… i pojęcie demokracji” i muszę przyznać, że ludziom tym nie brak fantazji, ale niestety brak hamulców i wiedzy. To co zrobili nijak się ma do prawdziwej demokracji i przestrzegania przepisów prawa. Jedno co mogę stwierdzić, mają ogromne parcie na władzę … Aż strach się bać co by się stało ze Spółdzielnią, po przejęciu przez nich władzy.
  Masz rację Frania, dla tej grupy nie ważna była istota zwołania posiedzenia 5 sierpnia 2015 r., ale ważne mącenie i udowadnianie, że ich sprawy są ważniejsze niż zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rozpoczęcia procedury zmierzającej do uzupełnienia stanu osobowego Zarządu Spółdzielni. Przez nich na pewno nie przemawia troska o dobro spółdzielców w naszej Spółdzielni, ale chęć dorwania się tylko i wyłącznie do władzy.
  Namawiam wszystkich do odwiedzenia strony naszej spółdzielni i zapoznania się choćby z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i uzasadnieniem
  Mam nadzieję, że nasze komentarze, o znacznie innej treści niż do tej pory, nie zostaną przez właścicieli strony zlikwidowane.

 17. frania pisze:

  A gdzie mój wczorajszy komentarz,czyżby został usunięty chyba jednak tak bo nie,widzę co tu jest grane???Zlikwidowano mój wpis a szkoda wiele ciekawych rzeczy pozwoliłam sobie napisać a szczególnie o tym co przeczytałam o ciekawym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05.08 ,o trwającej lustracji w Spółdzielni.Komu zależy aby takich obiektywnych komentarzy nie było a tylko te tendencyjne w obronie grupy skarpa

 18. wacek7 pisze:

  No co, wpis Frani zlikwidowaliście, bo nie po waszej myśli. I to nazywacie demokracją ???? Nie pozwalacie reklamować strony spółdzielni, ale obrażać ludzi z nazwiska wam nie przeszkadza. Czy to nie wulgaryzm i łamanie dobrych obyczajów ???? Duże macie parcie na przejęcie władzy, to widać i czuć.

  • Karol pisze:

   Halinko, Karolu i Franiu nawet nie umiecie korzystać z forum w prawidłowy sposób a póżniej się obrażacie. Boże co za ciemnogród? Mam skoro STARA RADA jest taka ok to czemu głosowali przeciw obecności dziennikarza? Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10.06.2015r. odsyłam. Mam też do Was pytanie za 1 mln. PLN Dlaczego nie ma forum na stronie Spółdzielni? Tam moglibyście wpisywać swoje peany na cześć swoich kolesi poproście ich o forum dziękczynno- pochwalne będą mieli radochę. Oni kochają swoich popleczników, których równo doją od wielu lat. Ludzie jesteśmy najdroższą spółdzielnią w Koszalinie może pora to w końcu zrozumieć. Gratuluję Wam wiedzy i dobrego samopoczucia.

   • halinka pisze:

    Oj Karolu!!!!!!!!Zapewniam że potrafię korzystać z Forum doskonale pod warunkiem że wszelkie podawane tam informacje są prawdziwe ,nie obrażają,nie ubliżają a są merytoryczne i nie łamią dobrych obyczajów bo przecież nie jesteśmy zwierzętami i wzajemnie gratuluję dobrego samopoczucia i „pełniej wiedzy”w temacie

 19. spółdzielca pisze:

  Z chęcią bym się dowiedział o czym mówisz. nawet możemy spotkać się w cztery oczy i Cię wysłucham tylko czy masz tylko odwagi w realu co w necie? Ja Ci powiem jedno dla mnie niezaprzeczalnym dowodem na oszustwa i machloje Zarządu jest rozliczenie za CO i co byś teraz nie pisała i nie mówiła i jak nie wybielała Zarządu uważam ich za złodziei i oszustów w białych rękawiczkach. Właśnie z tego jednego powodu!!!trwają przy swoim, znaleźli sobie jakieś śmieszne luki (co wątpię żeby w sądzie, takim bez znajomości i układów dało się im wybronić). Jako spółdzielca powinienem o wszelkich formach rozliczenia mnie być informowany przed, a nie po fakcie, a później zasłanianie się głupimi wymówkami. dam Ci prosty przykład idź do sklepu, w którym się reklamują „weź dziś telewizor za 1000 zł, a zapłacisz za 3 miesiące” i po trzech miesiącach otrzymaj informację, że masz do zapłaty 1500 zł gdyż w między czasie Zarząd sklepu postanowił sobie z księżyca wprowadzić inne zasady. sory ale jak nie masz rozumu to zapłacisz i powiesz spoko tak musi być, ale każdemu ciężko pracującemu i dbającemu o swoje finanse człowiekowi ciężko będzie się pogodzić z takim faktem. a teraz proszę podam Ci meila bo wątpię żebyś miała odwagę się spotkać w realu i wyślij mi te swoje dowody na Grupę na Skarpie: [email protected] tylko wiesz co daruj sobie podsyłanie mi linku do strony KSM „Na Skarpie” to potrafię sam odnaleźć tyle, że nie mam ochoty czytać wypocin oszustów i złodziei (kilka razy to zrobiłem), którzy zamiast zająć się dobrem spółdzielców to jak na razie widać, że tylko kombinują jak nie dać się odsunąć od koryta. Wiesz co zbudujcie RN z takiej samej liczby zwolenników Grupy na Skarpie jak i zwolenników „byłych układów” i wtedy się okaże kto działa w imieniu dobra nas spółdzielców. zobaczymy gdzie pojawią się spory nie do rozwiązania. tylko żebyś sobie nie myślała, że jestem jakimś szczególnym fanem GS.

 20. wacek7 pisze:

  Nie wiem dokładnie o co chodzi z tym dziennikarzem, jedynie domyślam się, że ktoś chciał jego wprowadzić na posiedzenie. Pytam po co ? Na posiedzeniach rozpatrywane są sprawy spółdzielcze, a nie jakieś tam ploteczki i sensacyjki, które powinny być komentowane na forum w gazecie. Cywilizowani ludzie powinni umieć dogadywać się bez „światków”, bez względu na różnicę poglądów i zdań. Karolu, proponowałbym trochę wyhamować z obrażaniem. Czytałem wszystkie komentarze Halinki i Frani i wpisy pozostałych, to muszę powiedzieć, że wpisy tych pozostałych aż tryskają jadem. Pytam, czy ta strona została stworzona jedynie do tego, aby obrażać ludzi ? Czy ta strona jest po to, aby usilnie próbować przekonać wszystkich spółdzielców, że tylko i wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej Grupy Skarpa to jedyni najlepsi, nieskazitelni, wszystko wiedzący, nieomylni są tymi jedynymi do rządzenia w Radzie Nadzorczej i w Spółdzielni. Zbyt dużo mam lat pracy zawodowej i jak to się mówi z niejednego pieca chleb jadłem, więc w tym miejscu pozwalam sobie wyrazić swoje zdanie. Nie ma takich idealnych ludzi, każdy z nich w tym wszystkim ma ukryty swój interes osobisty. Jeżeli chce się dojść do władzy takimi metodami, to nie wróżę zbyt długiego istnienia tej spółdzielni.

  • Spółdzielca pisze:

   Jako członek Rady Nadzorczej odpowiem Tobie, że naszym głównym celem jest przede wszystkim wprowadzenie postulatów i obietnic, na które głosowali nasi wyborcy. Ponieważ mamy mniejszość w Radzie, zmiany te są trudne do wprowadzenia oraz skutecznie blokowane. Uważam, że każda ścieżka dotarcia do celu jest dobra. To, że przy okazji naszych działań, starzy członkowie Rady Nadzorczej dostają białej gorączki czy palpitacji serca, nie jest naszym problemem (widać to zresztą po ich pismach czy komentarzach). Do tej pory Rada Nadzorcza była tylko „republiką kolesi”, gdzie podejmowano decyzje przez przysłowiową aklamację. Mało liczono się wtedy ze zdaniem spółdzielców czy ponoszonymi przez nich kosztami. Teraz, gdy do Rady Nadzorczej wdarła się polityka oraz rozbieżne cele, to zrobiło się nagle gorąco. Ta sytuacja pokazuje, że starzy Radni słabo rozumieją to co się wydarzyło, a jedyne czego oczekują, to biernej akceptacji swoich postulatów. Powiedzmy sobie, że czasy starego systemu już odchodzą w niepamięć i trzeba teraz chodzić na kompromisy. Z tym bywa różnie, bo nawyki przecież pozostały, a przy okazji trzeba podzielić się w tej sytuacji wpływami, oraz ustalić nowe cele (a to już na prawdę ciężko im zaakceptować). Stąd zapewne ta nerwowa atmosfera oraz dziwne ruchy Zarządu i starych Radnych. Jak na razie mamy impas, a my nie zamierzamy rezygnować z naszych głównych postulatów. Czas pokaże czy wszyscy wykażą się mądrością, oraz czy wygra dobro spółdzielców ponad podziałami, czy osobistymi ambicjami.

   PS. Co do komentarzy o parciu na władzę to można powiedzieć tylko jedno. Trzeba było widzieć, jak na pierwszym posiedzeniu stara część Rady Nadzorczej wybierała się do jej statutowych organów z pominięciem nowych Radnych. To była właśnie ta „demokracja” i parcie na władzę w ich wykonaniu. Gdzie ta chęć prowadzenia rozmów o nowym porządku? Proszę się nie dziwić, że nowi Radni z Grupy Skarpa muszą działać w opozycji. O wszystkie nasze postulaty czy pozycję trzeba walczyć na przysłowiowe „noże”. Ostatnie zachowania starych Radnych też pokazuje brak szacunku dla tej instytucji, o samych Spółdzielcach nie wspominając.

  • Przyzwoitość pisze:

   Odpowiedż dla Wacka – każdy sądzi według siebie. Ja też mam za sobą wiele lat pracy na różnych stanowiskach ale moim motto było zawsze ” rano wstać spojrzeć w lustro i nie mieć sobie nic do zarzucenia”. Tobie chłopie też tak radzę bo te Twoje ukryte interesy kiedyś odbiją Ci się czkawką.

 21. Andrzej pisze:

  Wacek masz odwagę pisać na forum Grupy Skarpa, a nie masz odwagi podpisać się z imienia nazwiska. Pewnie dlatego, że okazałoby się że jesteś członkiem starej rady.
  Twój tok wypowiedzi świadczy tylko o tobie w jaki sposób ty myślisz, Zależy ci jedynie na ugadywaniem się po cichaczu aby nie wyszły przypadkiem chachmenty? Jesteś w radzie tylko po to, aby czerpać korzyści, łącznie z tymi ugadanymi w tajemnicy – tyle co sądzę o tobie. Radziłbym więc najpierw przyjrzeć się uważnie swoim poczynaniom, a dopiero później oceniać innych.

 22. spółdzielca pisze:

  Halinko zwracam się jeszcze raz. Kiedy i gdzie możemy się spotkać żebym mógł wysłuchać o tych niewygodnych faktach dla GS. sprawdzam meila i nie otrzymałem żadnej wiadomości. tutaj też nie padła żadna propozycja. może Wacek7 czy Frania? z miłą chęcią dowiem się prawdy.

  • Ariel pisze:

   Wacek7 i Frania to bądź pracownicy spółdzielni, lub członkowie Zarządu. Myślę ze maja niewiele do powiedzenia, poza miałczeniem jak bardzo ich krzywdzi Grupa Skarpa bo musza teraz pracować, a jeszcze dodatkowo interesują się ci zwyrodnialcy ile zarabiają i czy pracę tą wykonują dobrze.

 23. Życzliwy pisze:

  Widzę zmasowany najazd trolli z Zarządu oraz starej części Rady. Ciekawe co ich tak boli? Może powinniście ujawnić jeszcze parę innych przekrętów oraz braku kompetencji tej nomenklaturowej grupki trzymającej władzę. Swoja drogą trzeba mieć niezły tupet, żeby w kontekście ostatnich wydarzeń (o których wszyscy wiemy i pisała o tym prasa), zarzucać innym swoje przywary i skamleć jacy to oni biedni bo ktoś o nich prawdę mówi. Polemika z faktami w wykonaniu tych ludzi jest zwyczajnie żałosna. Jak było, wszyscy wiemy. Wyroki sądowe nie kłamią. Mam nadzieję że kolejne Walne Zgromadzenie zweryfikuje i posprząta raz na zawsze tą sitwę. Powodzenia Grupo Skarpa, nie dawajcie za wygraną, tak trzymać.

 24. franciszka pisze:

  Jaka prawda jest proszę dokładnie zapoznać się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 16.07.2015(szczególnie od strony 26) i artykułami Grupy nieprawdziwymi,kłamliwymi jak wszystko co robią i co o opisują,jedno wielkie bagno i tyle i ich pożal się boże sprzymierzeńców komentujących i nakręcających siebie i innych na wzajem.Szkoda czasu na występy na tej stronie.Komuna,kasowanie wpisów bo nie wygodne,obrażanie,wylewnie gówna na głowy ,w jakim my kraju żyjemy ludzie co chcemy osiągnąć czy właśnie taka ma być ta Polska od naszej małej społeczności się to przecież zaczyna.Czego my nauczymy naszych dzieci kłamstwa ,obłudy,chamstwa.Jak Wam nie wstyd i mam nadzieję ,ze nie będzie ten tekst usunięty jak poprzednie i cobyście nie skomentowali tutaj jest to po prostu żałosne z Waszej strony i tyle.No i teraz użyjcie sobie droga otwarta

  • andrzej pisze:

   Pani Franciszko.
   Chciałem sobie poużywać, ale niestety nie znalazłem na stronie Sądu Apelacyjnego (szukałem w Apelacji szczecińskiej) wyroku z 16.07.2015 r. od strony 26. Rozumiem, że szkoda Pani czasu na występy na tej stronie, prosiłbym jednak o epizod dramatyczny : gdzie jest ten wyrok o którym Szanowna Gwiazda forum tak trąbi.
   Te wyroki które znalazłem na stronie Grupyskarpa wskazują, że w spółdzielni mnóstwo bagna, i tak naprawdę to ktoś powinien już siedzieć za kratami.

   • Spółdzielca pisze:

    Prawda, prawda. Nasi oponenci tak łakną jakiegoś sukcesu, że nawet drobne potknięcie sądu poczytują jako własne zwycięstwo. Dura lex, sed lex, zapomnieli jednak, że jeszcze długa batalia przed nimi i nawet jak im się uda, to czeka ich jeszcze mnóstwo spraw z tego bagna. W grudniu zapewne ostateczne rozwiązanie tych problemów i może wreszcie posprzątamy w tej stajni Augiasza. Już się nie mogę doczekać 🙂

 25. duzers pisze:

  No cóż patologia jak w całym państwie,szkoda nerwów-trzeba działać.Nazwiska zanotowane,czekamy na następne wybory.

Możliwość komentowania jest wyłączona.