Grupa Skarpa reaguje w sprawie podwyżki kosztów za śmieci.

Ostatnimi czasy mieszkańcy Koszalina zostali poinformowaniu, że Rada Miejska w Koszalinie szykuje podwyżki stawek za wywóz odpadów. Jednocześnie projekt uchwały przewiduje likwidację zniżek dla mieszkających samotnie Koszalinian. I tak osoba, która mieszka sama w większym mieszkaniu, czy też domku będzie musiała słono płacić niekiedy nawet 55zł/m-c. Czy to sprawiedliwe? Czy nie można znaleźć rozwiązania, aby ulżyć takim osobom (najczęściej starszym), którym i tak w życiu nie jest łatwo?
Cofnijmy się do roku 2012, w którym to zawiązała się nieformalna grupa spółdzielców w spółdzielni KSM Na Skarpie, których kluczowym celem było przede wszystkim obniżenie horrendalnie wysokich opłat płaconym do spółdzielni. Wówczas założono sześć celów głównych:
1) Wprowadzenie regulaminu przetargów oraz zapytań ofertowych na wszelkie roboty budowlane, w którym to zasadniczą cechą będzie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców;
2) Obniżenie kosztów działalności spółdzielni poprzez redukcję wynagrodzeń oraz rzetelną gospodarkę finansami spółdzielni;
3) Negocjacje z Miejską Energetyką Cieplną mające na celu zmniejszenie mocy zamówionej dla wszystkich zasobów mieszkaniowych KSM Na Skarpie;
4) Negocjacje z firmą ISTA odnośnie rozliczenia kosztów ciepła wraz z aktualizacją regulaminu rozliczenia za centralne ogrzewanie, poprzez usunięcie bezprawnych zapisów
5) Obniżenie koszty eksploatacji dźwigów, poprzez redukcje kosztów konserwacji i remontów
6) Obniżenie kosztów wywozu śmieci.
Po trzech bardzo trudnych i wytężonych latach pracy możemy śmiało stwierdzić, że pięć z sześciu celów zostało osiągniętych. Otóż w latach 2013-2015 rozpoczęto organizować w spółdzielni przetargi dzięki czemu, zgodnie z założeniami Grupy Skarpa, rocznie mieszkańcy zaoszczędzają ponad 1 500 000zł. Zwieńczeniem tego procesu był uchwalony przez Radę Nadzorczą w lipcu 2015r. regulamin przetargowy.
Konsekwentnie członkowie Grupy Skarpa dążyli do obniżenia zarówno wynagrodzenia Zarządu, jak i członków Rady Nadzorczej, przedkładając pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej uchwał w przedmiotowej sprawie. W tym roku udało się zapoczątkować obniżenie wynagrodzenie dla każdego z członków Zarządu o ok. 2 000zł miesięcznie (cel Grupy Skarpa obniżenie o 5 000zł). Tym samym przełoży się to na oszczędności dla spółdzielców o bliko 70 000zł rocznie.
Kolejno, dzięki wskazaniu Zarządowi właściwego kierunku, udało się obniżyć moce zamówione dla wszystkich zasobów spółdzielni, jak również po długotrwałej walce przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, jak i przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie unieważnić bezprawny regulamin rozliczenia kosztów za centralne ogrzewania. Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązał się również do efektywnego obniżenia kosztów za dźwigi osobowe.
Jedynym celem, który nie został osiągnięty to obniżenie kosztów wywozu śmieci. Zauważyć należy, że we wcześniejszym okresie spółdzielnia mogła w prosty sposób obniżyć te koszty, negocjując je z firmami świadczącymi podobne usługi w Koszalinie. Niestety od 1 lipca 2013 roku obowiązek utrzymania i zapewnienia wywozu odpadów spoczywa na Gminie Koszalin. Właściwym organem do obniżenia kosztów funkcjonowania tego systemu jest Rada Miejska w Koszalinie. W roku 2013 podjęła ona trzy uchwały w tym zakresie. Członkowie Grupy Skarpa, nie godzą się na podwyżki, nie pozostali obojętni i zaskarżyli uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do dnia dzisiejszego Wojewódzki Sad Administracyjny nie rozpatrzył niniejszego pozwu (postępowanie zawieszone). Pozytywnym jednak jest fakt, że część z zarzutów stawianych w pozwie Prezydent wziął sobie do serca i w uwzględnił je w proponowanych  projektach uchwał.
Po przeanalizowaniu trzech projektów uchwał, które będą objęte porządkiem obrad w dniu 26 listopada 2015r. pozytywnie ocenić należy większe zróżnicowanie stawek niż dotychczas. Również treść podjętych uchwał jest coraz bliższa zgodności z prawem. Szkoda natomiast tego, że Prezydent podjął decyzję o zmianie metody wyliczenia opłaty z dotychczasowej powierzchni mieszkania na metodę od gospodarstwa domowego (zamiast wybierając metodę od osoby). Co więcej nie uwzględnił w niej możliwości płacenia mniejszych opłat za gospodarstwa jednoosobowe. Zaskakujące jest również to, że w ciągu 1,5 roku firma PGK znacznie podniosła wynagrodzenie za swoje usługi (100%). Zaznaczyć należy, że Grupa Skarpa bez względu na poglądy polityczne zawsze chce służyć wsparciem, jeżeli przyczynia się do poprawy i obniżenia kosztów dla mieszkańców. Stąd, też w przypadku chęci spotkania się Prezydenta miasta Koszalina z członkami Grupy Skarpa pozostajemy otwarci.
Wracając na grunt niniejszych projektów uchwał, po powierzchownej ich analizie wskazać należy na:

I) Fakt, iż w ostatnim czasie, pojawiły się orzeczenia sądów administracyjnych kwestionujące możliwość różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wyborze metody od gospodarstwa domowego m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (nieprawomocny wyrok z dnia 17 lutego 2015r., sygn. I SA/Gd 17/15;) prawomocny wyrok z dnia 14 listopada 2014r., sygn. I SA/Gd 1256/14) prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014r., sygn. II SA/Bd 114/14) prawomocny wyrok z dnia 5 marca 2014r., sygn. I SA/Go 51/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. W ocenie Sądów w sytuacji, gdy rada gminy dokona wyboru metody od gospodarstwa domowego, wówczas „rezygnuje ona m.in z możliwości uzależnienia wysokości opłaty od okoliczności wskazanych w art. 6j ust. 1 pkt 1-3 upcg i ustala ona jedną, stała stawkę dla gospodarstwa domowego i może ją ewentualnie zróżnicować tylko od tego, czy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3 ucpg).

II) Nie mniej jednak gdyby Prezydent uznał, że różnicowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wyborze metody od gospodarstwa domowego jest zgodne z prawem wskazane byłoby rozważenie zastosowania poprawki do uchwały:

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1
1) dla gospodarstwa domowego bez względu na powierzchnię, zamieszkującego przez jedną osobę – 13,50zł/m-c
§ 3. W pozostałych przypadkach ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1
1) dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 25m2–13,50zł miesięcznie itd.

III) Jednocześnie wskazane byłoby ponowne przeanalizowanie kosztów funkcjonowania systemu wraz z wprowadzeniem poprawek co do ustalonych kosztów.

Kolejno zwrócić uwagę należy na aspekty formalne:
W projekcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w      § 5 wskazane jest, że Uchwała Nr XXIX/451/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. Logiczne jest, że nie można wygaszać uchwał z datą wsteczną stąd też wskazane byłoby aby poprawić datę na 1 stycznia 2016r.

2) Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie do 31 grudnia 2015 r. Zauważyć, należy aby wypełnić deklarację mieszkaniec musi wskazać wysokość stawki opłaty. Uchwała w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wejdzie w życie dopiero z dniem  1 stycznia 2016 roku (§ 2 uchwały). Tym samym właściciele nieruchomości nie będą umocowani aby powoływać się na stawkę, która de facto wejdzie w życiem dopiero w dniu 1 stycznia 2016r.

Te i wiele innych aspektów przyczynić się może ostatecznie do ponownego zaskarżenia uchwał, stąd tez wskazane byłoby aby jeszcze raz na spokojnie przeanalizować ich treść. W przypadku chęci skorzystania przez Urząd z wiedzy członków Grupy Skarpa pozostajemy do dyspozycji.

Zespół Grupy Skarpa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły prasowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „Grupa Skarpa reaguje w sprawie podwyżki kosztów za śmieci.

 1. Krystyna pisze:

  Dobrze, że ktoś myśli o mieszkańcach tego miasta. Ja jestem tak jak napisano w artykule, osobą starszą, z niewielką emeryturą, mieszkam w mieszkaniu 44 m kw. Naprzeciwko w takim samym mieszkaniu mieszka 5-cio osobowa rodzina. Dlaczego mam płacić za śmieci tyle samo co oni ?! To jest niesprawiedliwe ! Poprzednim razem, kiedy mieszkańcy miasta głośno protestowali z hasłem, że nie metry robią śmieci tylko ludzie, to prezydent chciał uciszyć protesty i wprowadził ulgi dla samotnych. I co ?! Minęła chwilka i mamy tak jak wtedy chciała władza. Ludzie już nie pamiętają o co wtedy walczyli ? Tak łatwo się na to godzimy, cisza i spokój ? Dzięki, że ktoś odzywa się w naszym imieniu.

 2. witam, ja mam dom w którym mieszkam tylko z żoną i „produkujemy”b.mało śmieci w przeciwieństwie do innych wokół , którzy mają dzieci i zwierzęta (psy, koty):
  1. szkło wystawiamy ok raz na miesiąc,
  2. makulaturę podobnie,
  3. plastik 2 razy w miesiącu,
  4. odpady organiczne też o. 2 razy w m-cu.
  Worki załadowane na ok. 1/4- 1/2 pojemności.
  Obecnie płacimy 36zł/m-c i przy takiej „produkcji” uważamy, że płacimy za dużo.
  Tak więc, jeżeli UM planuje podwyżki, to my protestujemy i prosimy GS aby nasz protest też był słyszalny. Ponadto nie rozumiemy skąd taka 100% podwyżka z PGK- przecież to spłka miejska nad którą pieczę ma prezydent miasta i on się godzi na to.

  • biker7 pisze:

   ja jako posiadacz „apartamentu” na terenie spółdzileni wzrost opłaty i 19 % od lipca do października uważam za przegiecie

   • biker7 pisze:

    ja jako posiadacz „apartamentu” na terenie spółdzileni wzrost opłaty o 19 % od lipca do października uważam za przegiecie

 3. Spółdzielca pisze:

  Wskazywane w artykule uchybienia są dość oczywiste. Ciekawe czy osobiste ambicje naszych włodarzy, pozwolą im na skorzystanie z tych paru drobnych rad Grupy Skarpa. Ja również mieszkam sam i posiadam spore mieszkanie. Według nowych zmian, będę ponosił znacznie zawyżone stawki za wywóz śmieci. Szanowny Panie Prezydencie, przecież nie metry kwadratowe, czy gospodarstwa domowe produkują śmieci, ale ludzie. Brakuje tutaj jakiegoś sensownego pomysłu na rozwiązanie tego problemu, a szykuje się nam po raz kolejny bubel samorządowy. Czy nie lepiej pójść za radą Grupy Skarpa i przed uchwaleniem czegokolwiek podyskutować w gronie fachowców? Jestem nawet w stanie zrozumieć, że najprostsze rozwiązania są w tej chwili mało realne, ale na litość boską, należy zastanowić się nad konsekwencjami wprowadzania takich kuriozalnych zmian. Czy nie można podejść do nich bardziej racjonalnie? Przecież to nic nie kosztuje.

 4. mieszkaniec "Skarpy" pisze:

  Dzięki i brawo „Grupa Skarpa”! na razie może my mieszkańcy nie odczuwamy Państwa pracy na rzecz mieszkańców naszej Spółdzielni, ale wiem ,że to jest ciężka „walka” dla nas wszystkich. A UM szuka kasy bo jak tylko są podwyżki mediów to trzeba podwyższać stawki za wodę, śmieci, podatki żeby włodarze i cały tzw. magistrat mógł swoim dać podwyżki! jestem za składaniem podpisów pod protestem do Prezydenta.To co słychać „na maxie” to prezydent mówi o projektach obywatelskich?

Możliwość komentowania jest wyłączona.