Szykanom i próbom zastraszenia mówimy dość!

Szanowni Państwo

Ostatnimi czasy, bardzo nasiliły się działania ze strony lokalnego lobby prezesowskiego i niektórych „betonowych” członków Rad Nadzorczych,  polegających  głównie na szykanowaniu i zastraszaniu spółdzielców, którzy krytykując błędne decyzje, ujawniają dezinformację, oraz publikują niewygodne materiały. Zainteresowani nie przebierają przy tym w dostępnych środkach i z upodobaniem godnym maniaka wykorzystują do tego niezawisłe sądy czy środki masowego przekazu, które  są w ich dyspozycji.  Normą staje się  załatwianie swoich prywatnych porachunków za pośrednictwem stron spółdzielni czy w innej formie, dodatkowo robionych za pieniądze spółdzielców. Niby nic nowego, ale jednak mamy dla nich poważną przestrogę.  W ostatnich dniach zapadł wyrok w sprawie publikowania materiałów video z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni KSM Przylesie. Sąd oddali wszystkie argumenty strony powodowej (Prezesa), co dało wyraźny sygnał, że koniec tej zabawy jest już bliski. Od dzisiaj, żadna forma cenzury, pionizowania spółdzielcy, czy zastraszania nie będzie już dłużej tolerowana. Za uprzejmością naszych kolegów z Przylesia publikujemy artykuł jaki ukazał się na stronie „O KSM Przylesie”,  który naszym zdaniem jest już milowym krokiem w kierunku prawdy i odzyskania głosu szeregowego spółdzielcy do wyrażania własnych opinii, bez obaw o konsekwencje czy późniejsze szykany. Postaramy się również za uprzejmością naszego zwycięzcy na opublikowanie całej sentencji wyroku wraz z  uzasadnieniem. Ta ciekawa lektura, może wybitnie pomóc osobą znajdującym się w podobnej sytuacji, i nakreślić ścieżkę, jak bronić się przed takimi zakusami pewnych „osobników”.

Źródło: Facebook – O KSM Przylesie   

Stanisław Ostrowski całkowicie NIEWINNY – APELACJA odrzucona !!!!

Sąd Okręgowy w dniu 5 kwietnia 2016 rozpatrzył kuriozalną apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie gdy oskarżyciel prywatny Kazimierz Okińczyc (prezes zarządu KSM „Przylesie”) wnosił o ukaranie członka spółdzielni za to, że ten umieścił na Youtube film z WZ i dodał pod filmem opinię o despotycznej działalności prezesa i angażowaniu na WZ firmy ochroniarskiej opłacanej pieniędzmi członków spółdzielni.
Sąd Rejonowy uniewinnił Stanisława Ostrowskiego od popełnienia zarzucanego mu czynu.
W uzasadnieniu Sąd napisał, m.in. że „Problematykę związaną z wolnością wyrażania opinii badał Europejski Trybunał Praw Człowieka i uznał on, że wolność wyrażania opinii, zagwarantowana na mocy art. 10 ust. 1 Konwencji, stanowi nie tylko jeden z głównych fundamentów demokratycznego społeczeństwa, ale także jeden z podstawowych warunków postępu i samorealizacji jego poszczególnych członków. Wolność ta znajduje zastosowanie w odniesieniu nie tylko do „informacji” lub „opinii (idei)” które są przyjmowane przychylnie, jako nieobraźliwe lub neutralne, lecz również w odniesieniu do tych z nich, które są obraźliwe, szokujące lub niepokojące. W ocenie Trybunału takie są bowiem wymagania pluralizmu, tolerancji oraz otwarcia, a bez nich nie może być mowy o istnieniu „demokratycznego społeczeństwa”.
Kazimierz Okińczyc nie rozumie widać tych prostych prawd i wyobraźcie sobie że złożył apelację od tego wyroku – która została 5.04.2016 odrzucona.
Takiego mamy prezesa. Gratulacje dla nas !!!

Ten wyrok to również sygnał dla pewnych osób ze spółdzielni KSM „Na Skarpie”. Okazuje się że  nie będzie jednak tak łatwo jak się wydawało pewnym „osobnikom”. Grupa Skarpa to nie anonimowa grupa ludzi, którą można zastraszyć jakąś formą szykan czy gróźb. Wręcz przeciwnie, takie buńczuczne zapowiedzi jedynie mobilizują do opublikowania wszystkie odpowiedzi na kłamliwie publikacje czy opisać proceder zafałszowywania dokumentów jakich dopuszczają się osoby z kręgu Rady Nadzorczej. Opinia publiczna bardzo szybko zweryfikuje te doniesienia i wyda stosowny werdykt.  Zamierzamy raz na zawsze położyć kres tej obłudzie oraz manipulacji. Trzeba piętnować wykorzystywanie środków materialnych spółdzielców do tuszowania własnych porażek czy załatwiania swoich prywatnych porachunków.

Zespół Grupy Skarpa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły prasowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.