Archiwum kategorii: Walne Zgromadzenie

Stanisław Górawski znów na deskach – dwukrotnie bez absolutorium!!!

W dniu 3 czerwca 2015 r. w Sadzie Okręgowym w Koszalinie, po roku procesowania, ogłoszono wyrok z powództwa  członków spółdzielni mieszkaniowej KSM Na Skarpie  przeciwko Zarządowi.  Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014r. w przedmiocie udzielenia absolutorium dla … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Prawo, Sąd, Walne Zgromadzenie | 14 komentarzy

Kolejna bolesna porażka Zarządu KSM Na Skarpie – Rada Nadzorcza w rozsypce

W dniu 18.11.2014 o godzinie 14:00, przed Sądem Okręgowym w Koszalinie zapadł kolejny wyrok w toczącej się od wielu miesięcy batalii sadowej między Grupą Skarpa, a Zarządem Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”. Spór dotyczył  nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów  do Rady Nadzorczej … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Sąd, Walne Zgromadzenie | 7 komentarzy

Prezes KSM Na Skarpie w poważnych tarapatach?

W tegorocznych Walnych Zgromadzenia mieszkańcy podejmowali szereg uchwał dotyczących działalności spółdzielni KSM Na Skarpie. Przypomnieć należy, że zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za zmianami proponowanymi przez Grupę Skarpa zdobywając większość głosów (w niektórych wymagane było 2/3 głosów). Kulminacją spotkań było podjęcie uchwały … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Prawo, Sąd, Walne Zgromadzenie | 8 komentarzy

Żółta kartka dla prezesa KSM Na Skarpie – wyniki z Walnego Zgromadzenia 2014

W tym tygodniu odbyło się ostanie podsumowujące spotkanie Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KSM „Na Skarpie”. Dzięki obecności mieszkańców KSM Na Skarpie, którym sprawy spółdzielni nie są obojętne udało sie przegłosowac projekty uchwały, nie pochodzące od Zarządu, ale wniesione przez mieszkańców spółdzielni – … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Reportaże, Walne Zgromadzenie | 6 komentarzy

Zarząd kapituluje – mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

Szanowni Spółdzielcy. Jak wiecie trwają cząstkowe Walne Zgromadzenia KSM Na Skarpie. Dzięki Waszemu wsparciu, wszystkie uchwały, które Grupa Skarpa zgłosiła pod obrady, niemal w całości uzyskały poparcie. Dla przypomnienia: Grupa Skarpa zgłosiła cztery projekty uchwał, które zmierzają przede wszystkim do: ograniczenia wynagrodzeń członków Zarządu (z 14 … Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły prasowe, Reportaże, Spotkania, Walne Zgromadzenie | 5 komentarzy