Organy w spółdzielni

Organami w spółdzielni mieszkaniowej KSM Na Skarpie są:
1) Walne Zgromadzenie –  4174 członków spółdzielni – wg stanu na grudzień 2012r.
2) Rada Nadzorcza – 15 członków

Wynagrodzenie miesięcznie ryczłtowe – bez względu na ilość zebrań w  roku*:

 1. Przewodniczący RN –  1 176,00 zł brutto/miesięcznie (1 osoba)
 2. Wiceprzewodniczącego i sekretarza RN – 1 092,00 zł brutto/miesięcznie (2 osoby)
 3. Przewodniczacy Komisji Rady Nadzorczej – 1 092,00 zł brutto/miesięcznie (3 osoby)
 4. Członkowie Rady Nadzorczej – 1008,00 zł brutto/miesięcznie (9 osób)
 • Miesięcznie wynagrodzenie Rady Nadzorczej: 15 708 zł brutto
 • Roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej: 188 496 zł brutto

Tabelaryczne zestawienie składów Rady Nadzorczej od 2002r.

3) Zarząd Spółdzielni- 3 osobowy

Dodatkowo w skład Rady Nadzorczej wchodzi Komisja Osiedlowa: 20 członków

 1. Członkowie Komisji Osiedlowej: 12 osób
 2. Członkowie Rady Nadzorczej: 8 osób

Członkowie Komisji Osiedlowych nie będący członkami Rady Nadzorczej otrzymują 168,00zł/brutto  za posiedzenie.**

Średnio ilość posiedzeń Komisji Osiedlowej w roku: 8 posiedzeń

 • Roczne wynagrodzenie Komisji Osiedlowej: 16 128 zł brutto

 

 • * zgodnie ze Statutem KSM Na Skarpie parg. 122 ust.5 ,
 • **zgodnie ze Statutem KSM Na Skarpie parg. 122 ust.6 ,

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *