Projekt Uchwały Nr 1 – Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

 U C H W A Ł A nr …. / 2014

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części KSM „Na Skarpie”, z dnia……………………. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” – Pana Mariusza Krajczyńskiego.

§1

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis § 103 ust. 14 Statutu KSM „Na Skarpie”, w związku z utratą zaufania do członka Rady Nadzorczej postanawia odwołać w głosowaniu tajnym Pana Mariusza Krajczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie”, Pana Mariusza Krajczyńskiego. Powodem odwołania jest utrata zaufania do jego osoby jako członka Rady Nadzorczej oraz ze względu na występujący konflikt interesów.

Pan Mariusz Krajczyński jest członkiem Rady Nadzorczej od 2009 r. Równocześnie od 2009 powołano do życia Spółkę Infinio sp z.o.o. w której Pan Krajczyński jest współwłaścicielem. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w robotach budowlanych. W spółce tej Pan Krajczyński początkowo był prezesem, później vice-prezesem. Jednocześnie Spółka Infinio bezpośrednio brała udział w przetargach jak również zawierała bezpośrednio umowy ze spółdzielnią mieszkaniową. Tym samym występuje wyraźny konflikt interesów.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach działalności Infinio Spółki z o.o. przez Pana Mariusza Krajczyńskiego musi prowadzić do sprzeczności z prawidłowym wykonywaniem przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Pan Krajczyński realizując szereg umów jako współwłaściciel spółki Infinio popada w wyraźny konflikt interesów z usługodawcą – Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie., której interesów przy realizacji tych samych umów winien strzec poprzez należytą kontrolę działalności Zarządu, w ramach wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Taka sytuacja godzi w interesy Spółdzielni. Tym samym wybór Pana Krajczyńskiego nie tylko jest sprzeczny ze Statutem pozwanej, ale wypełnia przesłankę z art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze godząc w interesy spółdzielni”.

 

Jedna odpowiedź na „Projekt Uchwały Nr 1 – Odwołanie członka Rady Nadzorczej

  1. Bezwstydni. pisze:

    Wstydu i umiaru tacy nie mają. I „bizensmeni” i prezesi. Rada zwana nadzorczą uchwala plany remontów. Potem kontrolować ma ich realizację. Dobrze ustawiony proceder z tą firmą.
    W stolicy jest spółdzielnia, w której od lat jedna firma stale wykonywała roboty budowlane – BEZUMOWNIE! Dla sądu stołecznego to nie było niczym dziwnym, przeszedł nad tym do porządku, czyli uznał bałagan za porządek. Taki kraj z ciemnymi latarniami. Kraj na wschodnim skraju UE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *