Walne Zgromadzenie 2013

Drodzy członkowie KSM Na Skarpie!!!

W dniach od 17 do 24 czerwca 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków KSM Na Skarpie. Grupa Skarpa wniosła do porządku obrad 6 projektów uchwał, mających na celu poprawę sposobu zarządzania spółdzielnią, ograniczenie horrendalnie wysokich kosztów Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które przekładają się bezpośrednio na wysokość opłat ponoszonych przez członków spółdzielni.

Projekt jednej z uchwał zakładał obniżenie wynagrodzenia Zarządu, według nas, zbyt wysokiego w stosunku do jakości wykonywanej pracy i stojącego w rażącej dysproporcji do średnich zarobków. To przecież my, mieszkańcy, często z skromnych emerytur i niskich pensji opłacamy wynagrodzenia prezesów, pracowników spółdzielni, członków rady nadzorczej i komisji osiedlowych i to my powinniśmy decydować o wysokości tych wynagrodzeń.

Zgłosiliśmy również projekt uchwały, aby członkowie Rady Nadzorczej pracowali bez pobierania wynagrodzenia. Zwłaszcza, że decyzje podejmowane przez członków Rady budzą duże zastrzeżenia. Rada Nadzorcza zbiera się zaledwie kilka razy w roku, a otrzymuje miesięcznie kwoty rzędu 1000zł – bez względu czy odbyło się spotkanie, czy nie. Jednocześnie zasiadają w niej od wielu lat ciągle te same osoby, czasem mający konflikt interesów w podejmowanych uchwałach lub decyzjach. Z tego powodu zgłosiliśmy kolejny projekt uchwały, aby w regulaminie umieścić zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni przez członków Rady Nadzorczej. A powierzchnie wiadomo, że takie zdarzenia miały miejsce. Jednocześnie wprowadzenie klauzuli o konieczności ogłaszania przetargów w mediach wprowadziłoby zdrowe zasady gospodarki rynkowej w zakresie remontów i na pewno zdecydowanie obniżyłoby ich koszty – i o tym mówił kolejny projekt uchwały zgłoszonej przez Grupę Skarpa.

Ponadto zgłosiliśmy projekt o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Krajczyńskiego z powodu występującego wg naszej oceny konfliktu interesu. Pan Mariusz Krajczyński jako współudziałowiec firmy świadczącej usługi na rzecz KSM „Na Skarpie” nie mógł przecież pracować równocześnie dla dobra spółdzielców i dla swojej firmy.

Jeśli przez długi czas większości członkom Rady Nadzorczej nie przeszkadzały nieetyczne praktyki innych członków, zła praca Zarządu i zbyt wysokie wynagrodzenia za marną pracę, to najwyższy czas, aby z tym skończyć. Jeżeli członkowie Rady Nadzorczej stali po stronie Zarządu, a nie naszej- mieszkańców i popierali wszystkie decyzje prezesa i podpisywali wszystko co zarząd proponował, to najwyższy czas, aby to zmienić. Nie tak wyobrażamy sobie pracę członków Rady Nadzorczej, którzy winni stać na straży interesów nas mieszkańców, a nie Zarządu.

Grupa Skarpa w wyborach do Rady Nadzorczej poparła kandydatury osób, które nie były związane ze starym układem i które deklarowały gotowość pracy w Radzie Nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia, w imię dobra spółdzielni. Nie były to osoby przypadkowe. Każda z nich miała odpowiednie kwalifikacje, aby zajmować się zagadnieniami związanymi z gospodarką mieszkaniową. Liczne rozmowy z sąsiadami potwierdziły, że w naszych dążeniach do poprawy życia w spółdzielni, nie jesteśmy osamotnieni, że podobne zdania ma wielu mieszkańców.

Przebieg większości części Walnego Zgromadzenia był niezwykle burzliwy. Działo się to m.in. za sprawą radczyni prawnej spółdzielni , która notoryczne ingerowała i wtrącała się w przebieg spotkań. Radczyni prawna spółdzielni zapomniała chyba, że na Walnym Zgromadzeniu członków jest jedynie zaproszonym gościem i może zabiera głos jedynie po udzieleniu zgody przez Przewodniczącego. A tymczasem radczyni prawna śmiało folgowała sobie podczas spotkań – zachowywała się jak niczym doświadczony reżyser filmu– „temu Panu proszę wyłączyć mikrofon, temu włączyć”. Szkoda, że Przewodniczący Zebrań pozostawał obojętny wobec takich poczynań. Opinie radczyni prawnej o naszych projektach uchwał były oczywiście negatywne. Manipulując faktami nieprawdziwie przedstawiała je jako niezgodne z przepisami prawa. Niestety, Prezydium Walnego Zgromadzenia nie dało szansy wypowiedzenia się autorom projektów uchwał, aby mogli udowodnić, że są zgodne z prawem. Rekordowa w historii spółdzielni frekwencja dawała nadzieję na przegłosowanie projektów uchwał. Tak duża liczba uczestników Walnego Zgromadzenia dawała też szansę na wyrównany pojedynek kandydatów niezależnych, z kandydatami z poprzednich kadencji. Manipulowanie przez Zarząd przebiegiem spotkania, celowe jego wydłużanie, a także przedstawianie przez radczynię prawną naszych projektów w wypaczony sposób, znacznie podważyło zaufanie do kandydatów zgłaszających projekty, wpływając na losy głosowania – negatywnie dla kandydatów Grupy Skarpa. Naprawdę, bardzo niewiele zabrakło, aby projekty zyskały aprobatę a w Radzie Nadzorczej znaleźli się nowi kandydaci spoza układów.

Wierzymy, że w przyszłości tak się stanie. Pragniemy pokazać, że działamy w imię dobrze pojętego interesu członków spółdzielni. Chcemy aby członkowie w pełni świadomie korzystali ze swoich praw i współdecydowali o losach spółdzielni, statucie i regulaminach. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do przejrzystego i uczciwego zarządzania w spółdzielni Na Skarpie czego Państwu i sobie życzymy.

Grupa Skarpa

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *