Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

zgłoszone przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 104 ust. 7, 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

Członkowie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 104 ust. 7,8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” żądają:

 1. Umożliwienia osobie składającej projekt uchwały podczas wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia osobistej prezentacji projektu uchwały celem przedstawienia i wyjaśnienia zgromadzonym członkom spółdzielni zgłaszanych w projektach uchwał zmian Statutu i Regulaminu oraz powodów odwołania Pana Mariusza Krajczyńskiego
  Tym samym wnosimy o umieszczenie w porządku obrad między punktem 5 a punktem 6 – punktu następującej treści:
  – rozpatrzenie projektów uchwał zgłaszanych przez członków KSM „Na „Skarpie” w trybie art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z ich przedstawieniem przez autora (wnioskodawcę) projektu uchwały
 2. Umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia między punktem 9 a punktem 10 – punktu następującej treści:
  a) dyskusja na temat prawidłowego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w KSM Na Skarpie wraz z wyjaśnieniem przez Zarząd skali i rodzajów kosztów jakie doliczała do rozliczenia c.o. Zapoznanie się członków spółdzielni z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie stwierdzającego nieważność regulaminu rozliczenia c.o.
  b) dyskusja na temat kosztów likwidacji piecyków gazowych, sposobu ich pokrycia oraz przyszłych szacunkowych kosztów podgrzania 1 m3 ciepłej wody. Przedstawienie przez Zarząd harmonogramu likwidacji junkersów w rozbiciu na poszczególne lata.
 3. Umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia między punktem 10 a punktem 11 – punktu następującej treści:
  – dyskusja członków spółdzielni oraz pytania do Zarządu.
 4. Wyłączenia Pani Alicji Raginia-Leszczyńska z udziału w cząstkowych Walnych Zgromadzenia jako radcy prawnego

Załącznik: – podpisy członków spółdzielni KSM Na Skarpie popierających żądania.

Jednocześnie przypominamy Zarządowi KSM Na Skarpie, że nie umieszczenie żądanych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszanych przez członków spółdzielni KSM Na Skarpie skutkuje wadliwością zwołania Walnego Zgromadzenia. Konsekwencją wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia jest – z mocy prawa -stwierdzenie nieważności wszystkich uchwał podjętych podczas takiego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

 1. Zgodnie z Art.83 ust.10 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo do zgłaszania projektów uchwał. Najlepszym pretendentem do zaprezentowania członkom spółdzielni na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach treści zgłaszanych projektów uchwał jest jej autor. Prezentacja projektu uchwały przez przedstawicieli Zarządu, której treść dotyka ich bezpośrednio nie może w sposób obiektywny być przez nich przedstawiona. Przykładem takiego podejścia było ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie, gdzie w sposób tendencyjny i niezgodny z prawem przedstawiono projekty uchwał zgłoszonych przez członków spółdzielni. Tym samym wypaczono praworządność przy podjęciu uchwał czego skutkiem są obecnie wszczęte postępowania sądowe. Mając na uwadze powyższe żądamy, aby autorzy projektów mieli możliwość prezentacji swojego projektu uchwały na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia
 2. Temat prawidłowego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wzbudza dużo kontrowersji wśród członków spółdzielni. Członkom spółdzielni należą się wyjaśnienia wraz z dokładnym przedstawieniem przez Zarząd skali kosztów jakie doliczane były przy rozliczeniach c.o. Obligatoryjnie należy zapoznać członków spółdzielni z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie stwierdzającego nieważność regulaminu rozliczenia c.o.Bardzo wysokie koszty operacji demontażu piecyków gazowych również budzą zaniepokojenie wśród członków spółdzielni. Organizowane w marcu i kwietniu spotkania zarządu spółdzielni z mieszkańcami, nie wyczerpały dyskusji na ten temat, głównie z powodu bardzo niskiej frekwencji na tych spotkaniach oraz ze względu na niekorzystne dla mieszkańców godziny spotkań. Dlatego zasadne jest, aby w dyskusję włączyła się większa grupa osób oraz poznała przewidywane koszty demontażu junkersów wraz z szacunkowymi kosztami podgrzania ciepłej wody.
 3. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie chcą mieć możliwość zadawania pytań Zarządowi w celu złożenia przez nich wyjaśnień w intersujących i nurtujących członków spółdzielni tematach.
 4. W ubiegłorocznych spotkaniach Walnego Zgromadzenia Pani Alicja Raginia-Leszczyńska wg naszej oceny doprowadziła do wypaczenia całego spotkania. Zamiast stać na straży prawa – prawo to wypaczała. Wykorzystując swój tytuł radcy prawnego wprowadzała w błąd zgromadzonych członków spółdzielni godząc w interesy spółdzielców. Członkowie spółdzielni wyrażają zgodzę na obecność radcy prawnego poza salą, w której odbywać się będą Walne Zgromadzenia. W przypadku zaistnienia spornego zagadnienia, za zgoda przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, radca prawny zostanie zaproszony na salę i poproszony o udzielnie stosownych wyjaśnień i interpretacji.

 

Jedna odpowiedź na „Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 1. lokatorka pisze:

  To nareszcie są konkrety jak ,by one były w tym porządku obrad to myślę , że byłoby dla lokatora proste i zrozumiałe o co gramy,a tak to nasza s-nia kręci, żeby zrobić co im się podoba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *